Volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy

Dne 14. 6. 2021 vyhlásilo předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy volby do Akademického senátu UK pro funkční období 1. 2. 2022 – 31. 1. 2025.

Akademický senát FaF UK určil na svém zasedání dne 22. 9. 2021 konání těchto voleb na Farmaceutické fakultě UK v termínu:

9. – 11. listopadu 2021

Členy dílčí volební komise byli jmenováni: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D., Anna Hanusová, PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D., PharmDr. Petr Matouš, Ph.D.

 

Volby proběhnou ELEKTRONICKY 9. – 11. listopadu:

Vyplněné nominační návrhy odevzdájte do rukou předsedy dílčí volební komise .

Návrhy na kandidáty může podat kterýkoli člen skupiny akademické obce (skupina tvořená studenty FaF UK; skupina tvořená akademickými pracovníky FaF UK), včetně kandidáta samotného.

 

(aktualizace – 9. 11. 2021)

PharmDr. Petr Matouš, Ph.D. - předseda dílčí volební komise

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS