Doplňovací volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy

Dne 12. března 2021 vyhlásilo předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy doplňovací volby na uvolněné místo zástupce z řad akademických pracovníků za FaF UK

Akademický senát FaF UK určil na svém zasedání dne 7. dubna 2021 konání doplňovacích voleb do AS UK na Farmaceutické fakultě UK pro skupinu tvořenou akademickými pracovníky fakulty v termínu:

3. – 4. května 2021

Členy dílčí volební komise byli jmenováni:

PharmDr. Petr Matouš, Ph.D. - předseda dílčí volební komise 

doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. 

doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.

Jakub Mišík

 

Volby proběhnou elektronicky 3. – 4. května 2021:

Vyplněné nominační návrhy odevzdájte předsedovi dílčí volební komise dr. Matoušovi (Katedra organické a bioorganické chemie, místnost 2120) do 25. dubna 2021 v listinné nebo elektronické formě.

Návrhy na kandidáty z řad akademických pracovníků FaF může podat kterýkoli člen akademické obce Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, včetně kandidáta samotného.

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS