Složení Akademického senátu

Akademický senát Univerzity Karlovy

Zástupci akademické obce Farmaceutické fakulty (funkční období: 1. 2. 2019 do 31. 1. 2022)

prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc.     
katedra farmakologie a toxikologie
člen Ekonomické komise AS UK

Eliška Voříšková
magisterský studijní program
členka Legislativní komise AS UK
členka Petiční komise AS UK
členka Studijní komise AS UK

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
katedra biologických a lékařských věd
 

Tomáš Jan
magisterský studijní program
člen Petiční komise AS UK - předseda
člen Studijní komise AS UK
člen Ekonomické komise AS UK

 

Bývalí členové AS UK ve volebním období 1. 2. 2019 – 31. 1. 2022:

  • Ing. Vladimír Kubíček, CSc. (katedra biofyziky a fyzikální chemie) - do 19. 2. 2021

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS