Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Zástupci akademické obce Farmaceutické fakulty  (funkční období: 1. 2. 2018 do 31. 1. 2021)

Stav k 31. 1. 2021

 

 

Předseda

 

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
katedra biologických a lékařských věd

legislativní komise
studijní komise

 

Místopředsedové

 

doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

studijní komise - předseda

 

Eliška Voříšková
magisterský studijní program Farmacie – 5. úsek studia

legislativní komise
studijní komise

 

Členové

  PharmDr. Jan Babica, Ph.D.
zástupce oddělení, útvaru a středisek fakulty
  Mgr. Pavel Bárta, Ph.D.
katedra biofyziky a fyzikální chemie
 

doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.
katedra farmakologie a toxikologie

ekonomická komise

  Peter Fecske
magisterský studijní program Farmacie – 2. úsek studia
člen AS FaF UK od 14. 10. 2020
  PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D.
katedra farmaceutické botaniky
 

Tomáš Jan
magisterský studijní program Farmacie – 4. úsek studia

ekonomická komise
studijní komise

 

Mgr. Pavel Jakubec
doktorský studijní program
člen AS FaF UK od 23. 9. 2020

 

Mgr. Filip Kostelanský
doktorský studijní program
člen AS FaF UK od 12. 9. 2018

legislativní komise

 

doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D.
katedra organické a bioorganické chemie
člen AS FaF UK od 3. 12. 2018

legislativní komise

 

RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D.
katedra biochemických věd

 

doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
katedra sociální a klinické farmacie

studijní komise

 

Jakub Mišík
magisterský studijní program Farmacie – 4. úsek studia
člen AS FaF UK od 26. 9. 2018

studijní komise

 

Bc. Anna Ocelková
navazující magisterský studijní program BLDZ – 1. úsek studia
členka AS FaF UK od 14. 10. 2020

 

Adam Reguli
magisterský studijní program Farmacie - 5. úsek studia

studijní komise

  doc. PharmDr. Tomáš Siatka, CSc.
katedra farmakognozie
 

Mgr. Iveta Szakošová
katedra tělesné výchovy

 

doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
katedra analytické chemie

ekonomická komise

 

PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
katedra farmaceutické technologie

ekonomická komise - předsedkyně
studijní komise

 

Kristýna Vlachová
magisterský studijní program Farmacie – 5. úsek studia
člen AS FaF UK od 9. 5. 2018

 

Sekretářka Akademického senátu

  Renáta Zdanovcová
sekretářka Akademického senátu

 

Náhradníci do AS FaF UK pro funkční období 2018-2021:

 • zástupci studentů bakalářského a magisterského studia
  1. Filip Bařinka
  2. Jan Rataj
  3. Jiří Pchálek

Bývalí členové AS ve funkčním období 2018-2021:

 • zástupci akademických pracovníků
  prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. (KOBCH) - do 11/2018
 • zástupci studentů bakalářského a magisterského studia:
  David Suchánek - do 4/2018
  Dieu Vu Hong - do 9/2018
  Bc. Ondřej Keresteš - do 6/2020
  Josef Kunrt - do 9/2020
 • zástupci studentů doktorského studia:
  Mgr. Miroslava Hozová - do 9/2018
  Mgr. Petr Matouš - do 9/2020

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS