Složení Akademického senátu v období 2015-18

Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Zástupci akademické obce Farmaceutické fakulty  (funkční období: 1. 2. 2015 do 31. 1. 2018)

Stav k 30. 1. 2018

 

Předseda

  PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
katedra biologických a lékařských věd
 

Místopředsedové

  doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy
  Mgr. Petr Matouš
PGS studium
 

Členové

  Mgr. Malek Azar
PGS studium
  PharmDr. Jan Babica, Ph.D.
zástupce ostatních fakultních pracovišť
  doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
katedra farmaceutické botaniky
  PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.
katedra farmakologie a toxikologie
  Petr Domecký
magisterský studijní program F - 5. úsek studia
  Pavlína Chladová
magisterský studijní program F - 3. úsek studia
  Bc. Ondřej Keresteš
navazující magisterský studijní program ZB - 1. úsek studia
  Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D.
katedra biofyziky a fyzikální chemie
  Josef Kunrt
magisterský studijní program F - 3. úsek studia
  Mgr. Miloslav Macháček
katedra biochemických věd
  PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
katedra sociální a klinické farmacie
  Markéta Pospíšilová
magisterský studijní program F - 5. úsek studia
  PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
katedra organické a bioorganické chemie
  PharmDr. Tomáš Siatka, CSc.
katedra farmakognozie
  Mgr. Iveta Szakošová
katedra tělesné výchovy
  doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
katedra analytické chemie
  PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
katedra farmaceutické technologie
  Eliška Voříšková
magisterský studijní program F - 2. úsek studia
  Dieu Vu Hong
magisterský studijní program F - 4. úsek studia

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS