Složení Akademického senátu v období 2015-18

Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Zástupci akademické obce Farmaceutické fakulty  (funkční období: 1. 2. 2015 do 31. 1. 2018)

Stav k 30. 1. 2018

 

Předseda

  PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
katedra biologických a lékařských věd
 

Místopředsedové

  doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy
  Mgr. Petr Matouš
doktorský studijní program
 

Členové

  Mgr. Malek Azar
doktorský studijní program
  PharmDr. Jan Babica, Ph.D.
zástupce ostatních fakultních pracovišť
  doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
katedra farmaceutické botaniky
  PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.
katedra farmakologie a toxikologie
  Petr Domecký
magisterský studijní program F - 5. úsek studia
  Pavlína Chladová
magisterský studijní program F - 3. úsek studia
  Bc. Ondřej Keresteš
navazující magisterský studijní program ZB - 1. úsek studia
  Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D.
katedra biofyziky a fyzikální chemie
  Josef Kunrt
magisterský studijní program F - 3. úsek studia
  Mgr. Miloslav Macháček
katedra biochemických věd
  PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
katedra sociální a klinické farmacie
  Markéta Pospíšilová
magisterský studijní program F - 5. úsek studia
  PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
katedra organické a bioorganické chemie
  PharmDr. Tomáš Siatka, CSc.
katedra farmakognozie
  Mgr. Iveta Szakošová
katedra tělesné výchovy
  doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
katedra analytické chemie
  PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
katedra farmaceutické technologie
  Eliška Voříšková
magisterský studijní program F - 2. úsek studia
  Dieu Vu Hong
magisterský studijní program F - 4. úsek studia

 

Bývalí členové AS ve funkčním období 2015-2018:

 • zástupci akademických pracovníků:
  RNDr. Václav Koula - do 12/2016
   
 • zástupci studentů doktorského studia:
  Mgr. Filip Škarda - do 2/2016
  Mgr. Marcela Šafratová - do 12/2016
  Mgr. Veronika Pilařová - do 1/2017
   
 • zástupci studentů bakalářského a magisterského studia:
  Andrea Martišková - do 6/2015
  Richard Gdovin - do 9/2015
  Veronika Skalická - do 6/2016
  Pavol Tomka - do 6/2016
  Martina Medveďová - do 6/2016
  Maria Olenic - do 6/2016
  David Suchánek -  do 12/2016
  Lucie Ženklová - do 9/2017
  Manuela Voráčová - do 9/2017

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS