Složení Akademického senátu v období 2012-15

Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Stav k 30.1.2015

 

Předseda

  PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
katedra biologických a lékařských věd
 

Místopředsedové

  PharmDr. Marcel Špulák, Ph.D.
katedra anorganické a organické chemie
 
  Petr Matouš
magisterský studijní program F - 5. úsek studia
 

Členové

  Kateřina Breiterová
magisterský studijní program F - 5. úsek studia
  Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
katedra farmaceutické botaniky a ekologie
  PharmDr. Tomáš Filipský, Ph.D.
katedra farmakologie a toxikologie
  Eva Gorbunovová
magisterský studijní program F - 4. úsek studia
  Lukáš Górecki
magisterský studijní program F - 5. úsek studia
  Iva Gottsteinová
magisterský studijní program F - 4. úsek studia
  RNDr. Václav Koula
Centrum informačních technologií
  PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv
  Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D.
katedra biofyziky a fyzikální chemie
  PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
katedra sociální a klinické farmacie
  Mgr. Jiří Mikušek
doktorský studijní program
  Mgr. Veronika Pilařová
doktorský studijní program
  PharmDr. Tomáš Siatka, CSc.
katedra farmakognozie
  Veronika Skalická
magisterský studijní program F - 3. úsek studia
  Mgr. Iveta Szakošová
katedra tělesné výchovy
  Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
katedra analytické chemie
  PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
katedra farmaceutické technologie
  Manuela Voráčová
magisterský studijní program F - 3. úsek studia
  RNDr. Lucie Zemanová, Ph.D.
katedra biochemických věd

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS