Přehled výuky

Semestrální výuka TV a kurzy

V rámci studijního programu Farmacie zabezpečuje KTV výuku doporučeného volitelného předmětu Tělesná výchova a sport v rozsahu 2 hod. týdně pro posluchače 1. – 3. ročníku. V rámci studijního programu Zdravotnická bioanalytika je Tělesná výchova doporučeným volitelným předmětem v rozsahu 2 hod. týdně pro posluchače 1. a 2. ročníku.

Podle možností (prostorových, finančních a materiálních) zajišťuje KTV posluchačům, kteří jsou přijati do 1. ročníku, nabídku pohybových aktivit nebo sportovních činností a potom je zařazuje do skupin podle vybrané sportovní specializace. Sledujeme tím především zájmy studentů o další sportovní růst nebo se naučit novým pohybovým aktivitám (basketbal, body form, bojové techniky pro muže, BOSU, dance aerobic, fitness, florbal, golf, H.E.A.T. program, jóga, kanoistika, lezení na umělé stěně, plavání, power aerobic, sálová kopaná, salsa, sebeobrana pro ženy, SmartFit, spinning, squash, stolní tenis, tenis, volejbal, zumba).

Důležitou součástí učebního programu je zabezpečení a organizace výuky na doporučeném volitelném Základním letním kurzu (basketbal, volejbal, softbal, florbal, tenis, líný tenis, stolní tenis, kopaná, orientační běh, kanoistika, střelba ze vzduchovky, kroket, pétanque, ringo, lakros, badminton, frisbee, základy horolezectví). Podle zájmu a s vlastním finančním zajištěním organizujeme i specializované výcvikové kurzy se zaměřením např. na vodní turistiku, cyklistiku apod.

Spolupráce s Vysokoškolskou tělovýchovnou jednotou UK

Ve sportovních oddílech VŠTJ studenti rozvíjejí své pohybové aktivity již na vyšší než rekreační úrovni.

V naší TJ pracují oddíly tenisu (divize), badmintonu (2. liga), volejbalu (ženy OP), turistiky a sportu pro všechny.

Činnost oddílů je zajišťována částečně z vlastních členských příspěvků, částečně ze sponzorských darů a z finančního příspěvku MŠMT, který je VŠTJ poskytován prostřednictvím České asociace univerzitního sportu.

Sportovní akce organizované pro studenty

Nad rámec výuky tělesné výchovy organizuje KTV v průběhu školního roku různé sportovní akce. Mezi tradiční patří streetballový turnaj smíšených družstev, rektorský sportovní den a v posledních letech VŠ florbalová liga. Dále se jedná o lyžařské zájezdy do Alp, cyklistické vyjížďky do okolí Hradce Králové, rafting na Orlici apod.

Reprezentace fakulty na republikové a na mezinárodní úrovni

Mnozí naši studenti reprezentují fakultu na akademických mistrovstvích a univerziádách. Zatím nejlepšího výsledku dosáhla studentka Renata Berková, která se stala akademickou mistryní světa v triatlonu a zároveň byla vyhlášena triatlonistkou roku 1998. Úspěchy jsme zaznamenali i v orientačním běhu, aerobiku a kanoistice. Mimořádná stipendia a přijetí u děkana jsou odměnou za úspěšnou reprezentaci fakulty.

Velmi dobrých výsledků dosáhlo na mezinárodním poli smíšené družstvo basketbalistů, které na turnajích startovalo pod hlavičkou fakulty (turnaje v Katovicích 1994, Frankfurtu nad Mohanem 1995 – 2003, Hannoveru 1997 – 2007, Berlíně 1998 – 2000, Paříži 1997 – 2002). V letech 2007 – 2010 se studentský tým zúčastnil silně obsazeného turnaje ve futsalu v Nizozemí, pořádaném Technical University of Eindhoven, a rovněž dosáhl velmi dobrých umístění.

Cíl činnosti KTV

Cílem naší práce je umožnit dostatečnou kompenzaci duševního zatížení studentů, poskytnout jim příležitost regenerovat síly a udržet nebo zlepšovat fyzickou a psychickou kondici po celou dobu studia. Dále získávat a rozvíjet praktické dovednosti v atraktivních a pro studenty finančně náročnějších druzích sportu (golf, tenis, lezení na umělé stěně…).

Naše úsilí směřuje k tomu, aby tělesná výchova a sport patřily do denního programu studenta a po skončení studia se staly nedílnou součástí jeho životního stylu.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS