Katedra farmaceutické botaniky

Přehled výuky

Katedra vyučuje předměty charakterizující zdroje rostlinných drog (farmaceutická botanika, poznávání léčivých rostlin, produkce léčivých rostlin), dále předměty související s použitím léčivých rostlin a jejich biologickou aktivitou (fytoterapie, potravní doplňky – nutraceutika, fytotoxikologie, základy tradiční čínské fytofarmakoterapie). Metody analytické práce s rostlinnou surovinou jsou přednášeny v předmětu fytochemické metody. Vyučována je také problematika ochrany životního prostředí (monitorování životního prostředí) související s profesní činností farmaceuta. Více ...

Přehled výzkumné činnosti

Katedra se prioritně zaměřuje na studium obsahových látek rostlin (sekundární metabolity) a jejich biologickou aktivitu. To představuje aplikaci širokého spektra fytochemických a biologických postupů včetně chromatografie, spektrální analýzy a biologických screeningových testů do experimentů. Vychází ze základní rostlinné suroviny, jejíž produkce a kvalita jsou též tématem výzkumné práce odborného týmu katedry (VŠ učitelé, doktorandi, rigorozanti, diplomanti); dále sleduje procesy biogeneze metabolitů v rostlinných tkáních (tkáňové kultury); hledá vztahy mezi vnějšími vlivy na růst a vývoj rostliny (rostlinná ekologie, produkce léčivých rostlin). Vliv životního prostředí na zdraví člověka je zahrnut do hledání nových možností monitorování ekotoxikologických rizik pomocí bezobratlých organizmů. Více...

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS