Přehled výuky

V rámci magisterského studia programu Farmacie zajišťuje katedra předměty charakterizující zdroje rostlinných drog, jejich využití v terapii, toxicitu, technologii jejich získávání a jejich použití jako léčiv a nutraceutik. Základním úvodním přípravnou disciplínou je Farmaceutická botanika I, II, na kterou navazuje profilový předmět Farmakognozie I, II, zakončený průběžnou SZZk. Dále jsou v tomto studijním programu vyučovány předměty: Toxicita přírodních látek, Fytochemické metody, Biotechnologie, Produkce léčivých rostlin, Potravní doplňky-Nutraceutika, Fytofarmaka a Technologie přírodních léčiv. Ve studijním programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví zajišťuje katedra výuku volitelných předmětů Léčiva přírodního původu, ve spolupráci s katedrou analytické chemie se podílí na výuce předmětů Pokročilé metody forenzní analýzy a Pokročilé techniky analýzy látek přírodního původu.

Na katedře jsou vypracovávány bakalářské a diplomové práce, které se zabývají především izolací sekundárních metabolitů rostlin a jejich biologickou aktivitou.

Doktorské studium

V doktorském studiu je na katedře akreditován program:

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS