Volby do studentské komory (2021–2024)

Harmonogram voleb

Harmonogram voleb - pregraduální studenti

 • lhůta pro podání návrhů kandidátů - 16. 11. 2020
 • zveřejnění kandidátní listiny - 17. 11. 2020
 • volební akt - 25. – 29. 11. 2020
 • zveřejnění výsledků - 30. 11. 2020

Harmonogram voleb - PGS

 • lhůta pro podání návrhů kandidátů - 16. 11. 2020
 • zveřejnění kandidátní listiny - 17. 11. 2020
 • volební akt - 25. – 29. 11. 2020
 • zveřejnění výsledků - 30. 11. 2020

Volby do studentské komory probíhají odděleně ve dvou volebních skupinách:

 • skupina tvořená pregraduálními studenty (7 mandátů), která se skládá z následujících komunit:
  • studenti magisterských studijních programů (zpravidla 4 mandáty)
  • studenti bakalářských studijních programů (zpravidla 1 mandát)
  • studenti navazujících magisterských studijních programů (zpravidla 1 mandát)
 • skupina tvořené studenty doktorských studijních programů (3 mandáty)
Volební skupina tvořená pregraduálními studenty
Volební skupina tvořená studenty doktorských studijních programů
Harmonogram Harmonogram
Kandidátní listina Kandidátní listina
Medailonky kandidátů Medailonky kandidátů
Výsledky voleb Výsledky voleb
Zápis Zápis
Nominační návrh (ke stažení) Nominační návrh (ke stažení)

 

Volby do komory studentů ve skupině tvořené pregraduálními studenty
 • Volby jsou jednokolové
 • Kandidovat může každý student bakalářského, magisterského nebo navazujícícho studijního programu na FaF
 • Písemný návrh musí obsahovat jméno kandidáta, tituly, studijní program a úsek studia. Součástí návrhu musí být jméno a podpis navrhovatele a souhlas kandidáta. Návrhy musí být předány v listinné nebo elektronické podobě předsedkyni volební komise Elišce Voříškové nejpozději do 16. 11. 2020
Volby do komory studentů ve skupině tvořené studenty doktorských studijních programů
 • Volby jsou jednokolové
 • Kandidovat může každý student doktorského studijního programu na FaF 
 • Písemný návrh musí obsahovat jméno kandidáta, tituly, studijní program a úsek studia. Součástí návrhu musí být jméno a podpis navrhovatele a souhlas kandidáta. Návrhy musí být předány v listinné nebo elektronické podobě předsedkyni volební komise Elišce Voříškové nejpozději do 16. 11. 2020

Další podrobnosti k průběhu a systému voleb jsou k nalezení ve Volebním řádu Akademického senátu FaF.

Volební komise:

Eliška Voříšková - předsedkyně
Mgr. Hana Kučerová
Veronika Sovová
Isabela Whelanová
JUDr. Jana Župčanová

 

aktualizace - 2. 1. 2021

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS