Projekt Modernizace výukových prostor na Farmaceutické fakultě UK za účelem zvýšení kvality vzdělávání

13.12.2017

Projekt Univerzity Karlovy, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové (dále jen „FaF UK“), s názvem Modernizace výukových prostor na FaF UK za účelem zvýšení kvality vzdělávání byl schválen k finanční podpoře z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a to v celkové výši 44,5 mil. Kč.

Fyzická realizace projektu byla zahájena dne 1. 7. 2017 a potrvá po dobu 27 měsíců.

Hlavním záměrem projektu je zvýšení kvality výuky na FaF UK v HK a aplikace moderních trendů VŠ výuky. V rámci projektu dojde k modernizaci výukových interiérů (v areálech Zámostí a ZLR) a vybavení odpovídající AV technikou. Projekt je svým předmětem a náplní úzce spojen s projektem - Systematický rozvoj a zkvalitnění vzdělávací činnosti a praxí studentů na FaF UK (výzva č. 02_16_015 ESF výzva pro VŠ), který má za cíl zlepšení uplatnitelnosti absolventů FaF UK na trhu práce prostřednictvím úpravy studijního programu Farmacie.

Projekt modernizuje výukové prostory, které momentálně nesplňují požadavky kladené na tyto prostory vzhledem k současné inovaci výuky a současným moderním vzdělávacím trendům. Tyto prostory jsou každoročně využívány více jak tisícem studentů magisterského studijního programu Farmacie a dalšími studenty nad rámec povinného kurikula.

V souladu s ESF projektem, který si klade za cíl zkvalitnit výuku na FaF UK, především z hlediska teoretického, je nutné komplementárně podpořit zkvalitnění výuky i prakticky, a to investováním do modernizace výukových prostor, seminárních místností, poslucháren, výukových sálů a obecně do infrastruktury včetně vybavení těchto prostor, ve které celá výuka probíhá, AV technikou.

 

EU

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS