KA3: Příprava e-learningové výuky

KA3: Příprava e-learningové výuky
Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce
Reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

 

Veškeré zde uvedené studijní materiály určené pro e-learningovou výuku vznikly za podpory projektu „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce“ reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362, a to v období od 7/2017–3/2020 na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové.

Pokud není uvedeno jinak, podléhá veškerý obsah webových stránek http://www.faf.cuni.cz/Fakulta/Evropske-projekty/ESF-pro-VS-I/KA3/ licenci Creative Commons — Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní — CC BY-SA 4.0.

Materiály

 

Chybějící materiály s č. 95, 96, 97, 98, 104, 105, 127, 128, 129, 130, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 167, 211, 212, 267 a 268 jsou vyjmuty z povinnosti zveřejnění, a to na základě Metodického výkladu ke zveřejňování výstupů.

 

Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 

EU

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS