KA2: Inovace výuky a podkladů pro její realizaci

KA2: Inovace výuky a podkladů pro její realizaci
Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce
Reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

 

Veškeré zde uvedené studijní materiály vznikly za podpory projektu „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce“ reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362, a to v období od 7/2017–9/2020 na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové.

Pokud není uvedeno jinak, podléhá veškerý obsah webových stránek https://www.faf.cuni.cz/Fakulta/Evropske-projekty/ESF-pro-VS-I/KA2/ licenci Creative Commons — Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní — CC BY-SA 4.0.

Materiály

 

Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 

EU

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS