Středoškolská odborná činnost (SOČ)

Středoškolská odborná činnost na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové

Středoškolská odborná činnost
na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové

 • Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové (FaF UK) nabízí studijně úspěšným a vysoce motivovaným studentům středních škol možnost zapojit se do vědecké činnosti fakulty a vypracovat zde práci v rámci Středoškolské odborné činnosti.
 • FaF UK patří z hlediska vědecké činnosti mezi špičkové instituce v České republice.
 • Každoročně z našich laboratoří vychází více než stovka prací, které se daří publikovat v nejprestižnějších vědeckých časopisech a naši pracovníci jsou autory celé řady patentů a vynálezů.
 • Od zájemců o SOČ očekáváme vysoké nasazení a ochotu věnovat část svého volného času vědecké práci v laboratořích fakulty.
 • O úspěších studentů zapojených do SOČ na FaF UK se můžete dočíst zde.

Možnost přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky

Účastníci celostátní nebo krajské přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) budou přijati ke studiu na Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy bez přijímací zkoušky. Podrobost najdete v sekci pro uchazeče o studium.

Harmonogram a důležité termíny

 • Přihlášky s pořadím preferovaných témat zasílejte fakultnímu koordinátorovi do konce září 2023. Poté bude probíhat vyhodnocování přihlášek.

 • Finální výsledky budou oznámeny koncem října 2023.

 • Počítá se spíše s účastí až na 47. kole SOČ (školní rok 2024/2025) vzhledem k náročnosti jednotlivých témat (vice po konzultaci s vedoucím práce).

Jak se přihlásit

Pokud Vás zaujalo některé z témat a chtěli byste se přihlásit, pošlete ásledující podklady na emailovou adresu fakultního koordinátora SOČ PharmDr. Eduarda Jirkovského, Ph.D. (JirkovskyE@faf.cuni.cz)

 • stručný životopis

 • preferované téma práce (případně pořadí preference)

 • kterého kola SOČ byste se chtěli zúčastnit

 • doporučující dopisy Vašich vyučujících biologie a chemie (či jiných předmětů relevantních k vybranému tématu SOČ)

Ze zaslaných přihlášek budou vybráni nejvhodnější kandidáti dle jejich preferencí témat a všichni kandidáti budou kontaktováni.

Témata SOČ

 • Pro akademický rok 2023/2024 jsme připravili následující témata. Prosím sledujte průběžně tuto stránku pro aktuální informace.
 • Pokud Vás neoslovilo žádné z námi aktuálně nabízených témat nebo máte vlastní téma, které by bylo možné realizovat v rámci probíhajícího výzkumu na naší fakultě (naleznete na Vědeckém portálu Faf UK), kontaktujte příslušného garanta SOČ, který Vám pomůže s organizací.
 • Uvedená časová náročnost témat je pouze orientační a bude záležet na časových možnostech studenta.

Nabídka témat

Katedra analytické chemie - Výzkumná skupina: Analytical chemistry group

 • Téma: Automatizace a miniaturizace analytických postupů pomocí průtokových metod
  Vedoucí práce: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
  Časová náročnost: cca 1x týdně po 3 měsíce.

 • Téma: Kontrola kvality vybraných potravních doplňků moderními analytickými metodami - téma je již obsazeno
  Vedoucí práce: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
  Časová náročnost: cca 1x týdně po 3 měsíce.

 • Téma: Využití nanovláken pro přípravu vzorků před analytickým stanovením - téma je již obsazeno
  Vedoucí práce: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
  Časová náročnost: cca 1x týdně po 3 měsíce.

Katedra biofyziky a fyzikální chemie Výzkumná skupina: Research Group of Mathematical Pharmacy

 • Téma: Predikce farmakokinetických parametrů pomoci kvantové simulace - téma je již obsazeno
  Vedoucí práce: Eugen Hruška, Ph.D.
  Časová náročnost: flexibilní, práce na dálku možná.

Katedra farmakologie a toxikologie Výzkumná skupina: Research group of Cardiovascular and respiratory pharmacology and toxicology

Úspěchy studentů zapojených do SOČ

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS