Gymnazistka Kristýna Mališková vyhrála krajské kolo SOČ s farmakologickým tématem vypracovaným na Farmaceutické fakultě UK

22.05.2023

V posledních letech zažívá Farmaceutická fakulta UK velký zájem o studentskou vědeckou činnost. Není výjimkou, když jsou studenti středních škol ochotni překonávat nemalé překážky, aby SOČ mohli zpracovat na naší fakultě. Takovým případem je Kristýna Mališková z Gymnázia Jana Pivečky ve Slavičíně, která dojížděla skutečně z daleka do laboratoře Kardiovaskulární farmakologie. Její nadšení pro tuto činnost přineslo v nedávné době velmi významný úspěch – stala se vítězkou krajského kola Středoškolské odborné činnosti. 

V práci nazvané Příprava experimentálního modelu pro testování protidestičkových léčiv u pacientů s diabetes mellitus a screening nových perorálních antidiabetik, kterou vypracovala pod vedením prof. PharmDr. Přemysla Mladěnky, Ph.D. a konzultantů Mgr. Lukáše Konečného a Mgr. Marcela Hrubši, Ph.D., se věnovala hned dvěma tématům:

  1. vlivu glykémie na agregaci krevních destiček u zdravých dárců za účelem přípravy experimentálního modelu umožňujícího testování vlivu protidestičkových léčiv u pacientů trpících diabetes mellitus,
  2. testování potenciálních inhibitorů α-glukosidas jako nových perorálně podávaných léčiv u těchto pacientů.

Proč je výzkum v této oblasti zajímavý?

  1. Běžná protidestičková léčiva (např. kyselina acetylsalicylová známá jako „aspirin“) jsou méně účinná nebo dokonce i neúčinná u pacientů trpících diabetes mellitus (cukrovkou). Důvody nejsou vždy zcela jasné. Proto je potřeba připravit experimentální modely pro další výzkum v této oblasti.
  2. Vývoj nový léčiv na přírodní bázi, které inhibují α-glukosidasy, je možnou alternativou k současným léčivům:
    • speciálně u pacientů odmítajících konvenční „syntetická“ léčiva,
    • mohou zabránit vzniku diabetu mellitus II. typu u pacientů s vysokým rizikem vzniku této choroby,
    • je možné je v principu využít u všech pacientů trpících diabetes mellitus.

Kristýně gratulujeme a přejeme stejný úspěch v celostátním kole SOČ, kam postoupila.

soc-1soc-2

Gymnázium Jana Pivečky Slavičín, kde Kristýna studuje, se může pochlubit titulem „Fakultní škola Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy“. Jednou z řady výhod této spolupráce mezi naší fakultou a středními školami je právě nabídka středoškolákům zapojit se do vědecké činnosti fakulty a vypracovat zde práci v rámci SOČ.

Text: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
Foto a video: Archiv Kristýny Mališkové

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS