Úspěch gymnazistky Gabriely Boukalové na EXPO SCIENCE AMAVET s tématem vypracovaným na Farmaceutické fakultě UK

10.04.2024

novakova.jpg

Dne 27. března 2024 se v Praze v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR konalo národní finále XXIX. ročníku Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET. Této soutěže se účastnila i Gabriela Boukalová, studentka septimy Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli. Po kvalifikaci v předchozích kolech si z národního finále odnesla 4. místo a právo reprezentovat Českou republiku na mezinárodní soutěži CASTIC 2024 v Číně.

Gabriela představila svůj projekt nazvaný „Nanočástice s kurkuminem“, na kterém pracovala v rámci SOČ na Katedře farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy pod vedením doc. PharmDr. Zdeňky Šklubalové, Ph.D., PharmDr. Ondřeje Holase, Ph.D. a Mgr. Nancy Mrózkové.

Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli je Fakultní školou Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy a svou spoluprací v oblasti vědy a výzkumu poskytuje studentům jako je Gabriela možnost zkoumat nové a inovativní přístupy v oboru farmacie.

Gabriela Boukalová představuje nejen své vlastní úspěchy, ale také sílu spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, která dává studentům možnost nejen učit se, ale také se aktivně zapojovat do vědeckého bádání a přinášet inovace do oblasti farmaceutického výzkumu. Přejme jí mnoho úspěchů na mezinárodní soutěži CASTIC 2024 v Číně a budeme sledovat její další vědecké úspěchy.

Text: Mgr. Nancy Mrózková
Foto: Archiv Gabriely Boukalové

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS