Možnosti přijetí bez přijímací zkoušky

Přijetí bez přijímací zkoušky na Farmaceutickou fakultu UK

Pro výborné studenty středních škol máme dobré zprávy – můžete být přijati ke studiu na Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy bez přijímací zkoušky. Možnost přijetí bez přijímací zkoušky se týká magisterského studijního programu Farmacie a bakalářského programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (prezenční forma studia).

Magisterský program Farmacie

Možnosti přijetí bez přijímacích zkoušek - studijní program Farmacie:

Bakalářský program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Možnosti přijetí bez přijímacích zkoušek - studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v prezenční formě studia:

Odlišné podmínky pro přijetí - studenti lékařských fakult

Odlišné podmínky pro přijetí uchazečů do studijního programu Farmacie. Přihláška se podává do 2. 9. 2024.

Další informace

Aktuální informace k přijímacímu řízení naleznete v sekci Uchazeči.

 

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Studijní oddělení

Více o studiu

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS