Gymnazista Štěpán Boudyš bodoval na mezinárodní konferenci mladých vědců s farmakognostickým tématem vypracovaným na Farmaceutické fakultě UK

23.05.2023

Štěpán Boudyš, student 3. ročníku Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové, vypracovával v zimním semestru letošního akademického roku na Katedře farmakognozie a farmaceutické botaniky pod vedením doc. Jakuba Chlebka Středoškolskou odbornou činnost (SOČ) na téma „Alkaloidy Zephyrantes candida (Lindl.) Herb. (Amaryllidaceae) a jejich neuroprotektivní aktivita“. Talentovanému studentovi se nejen podařilo izolovat sloučeniny pro následné biologické testy, ale skvělých úspěchů dosáhl i v rámci prezentace výsledků své práce.

socIMG_20230409_105902702_BURST000_COVER-scaledSOC-diplom-krajske-kolo

Získaná data Štěpán nejprve prezentoval na Mezinárodní konferenci mladých vědců (ICYS 2023), která se konala 8.–14. dubna 2023 v srbském Bělehradě. V konkurenci středoškolských a vysokoškolských studentů Štěpán představil svůj projekt před odbornou porotou v kategorii Life Sciences a získal 2. místo. V soutěži posterových prezentací pak v této kategorii zvítězil.

Po návratu z úspěšné mezinárodní mise vyhrál Štěpán Boudyš krajské kolo SOČ (obor Molekulární biologie) a postoupil do národního kola, které se bude konat 16.–18. června v Plzni.

Podle svých slov Štěpán velice oceňuje, že se mohl na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy zapojit do středoškolské vědecké činnosti, protože zvolené téma i samotná práce v laboratoři ho nadchla. Také si váží získaných zkušenosti ze soutěží a nově navázaných kontaktů.

Štěpánovi gratulujeme k dosaženým výsledkům a přejeme mnoho úspěchů v národním kole SOČ.

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, kde Štěpán studuje, se může pochlubit titulem „Fakultní škola Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy“. Jednou z řady výhod této spolupráce mezi naší fakultou a středními školami je právě nabídka středoškolákům zapojit se do vědecké činnosti fakulty a vypracovat zde práci v rámci SOČ.

 

Text: doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.
Foto: Archiv Štěpána Boudyše

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS