Postdoci na UK CZ.1.07/2.3.00/30.0022

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, in partnership with the Ministry of Education, Youth and Sport, offered postdoctoral fellowships to young Ph.D. graduates according to operational programme OPVK 2.3 (CZ.1.07/2.3.00/30.0022) Supporting of establishment, development and mobility of quality research teams at the Charles University, Czech Republic, from 1.4.2012 to 31.12.2014.

Zapojené fakulty:

  • Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové,
  • Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové,
  • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy,
  • Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni.

Příjemce podpory

Univerzita Karlova

Řešitel

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Partner projektu

Projekt byl bez partnera

Dotace projektu

Celková dotace projektu činila 121 560 341,25 Kč, z toho FaF UK 41 631 897,60 Kč.

Závěrečná zpráva k projektu

Základním cílem projektu byla podpora akademických a ostatních pracovníků VŠ, pracovníků vědeckovýzkumných organizací a studentů VŠ prostřednictvím absolventů doktorských studijních programů zapojených do činnosti výzkumných a vývojových týmů na postdoktorandských pozicích s důrazem na internacionalizaci, multidisciplinaritu, intersektorální mobilitu a spolupráci. Projekt byl zaměřen na podporu vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje prostřednictvím vzniku pracovních pozic pro začínající vědce (držitele titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu). Projekt výrazně přispěl ke zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu a vývoje včetně zlepšení odborné přípravy a podmínek pracovníků. Postdoktorandi měli jako povinnou součást svého dalšího odborného růstu zařazen 3–6měsíční studijní pobyt na některém významném zahraničním vědecko-výzkumném pracovišti nebo na MSP zaměřeném na aplikovaný výzkum. Povinná výuka, kterou v rámci projektu postdoktorandi realizovali v rozsahu 3–5 hodin týdně, přispěla ke kvalitnímu vzdělávání jak pregraduálních a postgraduálních, tak dalších akademických pracovníků.

Informace k projektu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: http://www.op-vk.cz/

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS