PRE-SEED

Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové byla od 1. 11. 2012 spolupříjemcem poskytnuté dotace projektu „Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu“ realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, výzva č. 6.3 pro oblast podpory 3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví. Projekt je registrován pod číslem CZ.1.05/3.1.00/13.0284.

Zapojené fakulty

  • Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni (1 aktivita)
  • Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové (1 aktivita)
  • Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové (3 aktivity)
  • Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 1. Lékařské fakulty UK (1 aktivita)

Řešitel

Univerzita Karlova

Partner projektu

Projekt byl bez partnera.

Dotace

Projekt získal příspěvek EU ve výši 24 979 234, 74 Kč a příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 4 408 100, 25 Kč.

Závěrečná zpráva k projektu

Projekt, jehož cílem bylo zvýšit úroveň ochrany duševního vlastnictví a tržního uplatnění výsledků výzkumu a vývoje s důrazem na oblast molekulární biologie a biotechnologie, ve svém počátku zahrnoval celkem 6 tzv. individuálních aktivit, které ve 2 navazujících fázích ověřily komercializační potenciál konkrétních vědeckých výsledků. Během 12 měsíců trvající fáze ověření konceptu – „Proof of Concept“ – byla otestována proveditelnost a praktická vyrobitelnost 6 nových vzorků, prototypů a postupů z oblasti biotechnologií, a ošetřena související duševní vlastnictví a připraveny postupy vedoucí k tržnímu uplatnění. Pro postup do další fáze projektu byly vybrány tři dílčí aktivity, které byly vyhodnoceny jako komerčně nejnadějnější, mezi nimi byla i aktivita Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. U těchto aktivit byly poté ve fázi „Příprava komercializace“ dopracovány detaily pro zahájení praktické komerční aplikace.

Prvním z reálných výsledků tohoto projektu na podporu přenosu vědeckého výzkumu a vývoje do praxe bylo 14 přihlášek užitných a průmyslových vzorů a patentů, 2 udělené patenty a 7 užitných a průmyslových vzorů. Ke dni 31. 12. 2015 má Farmaceutická fakulta ve svém portfoliu duševního vlastnictví za přispění tohoto projektu další český patent, 2 užitné vzory a 2 průmyslové vzory, zveřejněnu 1 národní patentovou přihlášku a 1 mezinárodní přihlášku PCT. Projekt v současné době pokračuje vyjednáváním se soukromými investory, v budoucnu tak může Univerzita Karlova výrazným způsobem přispět k pokroku v oblastech ohřevu a chlazení krve a laboratorních tekutin, rehabilitace a k léčbě multirezistentních kmenů tuberkulózy. Dosavadní výsledky nezůstaly pouze u ochrany duševního vlastnictví, která je pouze prvním krokem v celém procesu komercializace. Byly vypracovány plány komercializace a podrobné business plány a nyní se aktivně vyjednává o dalším využití získaného duševního vlastnictví se soukromými partnery a investory. Například FaF UK bude díky tomuto projektu společně s Centrem biologické ochrany Těchonín (zařízení spadající pod Ministerstvo obrany) formou výzkumných služeb nabízet externím klientům vysoce specializované testování nových látek účinných na léčbu tuberkulózy v podmínkách in vivo.

Informace k projektu

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace: http://www.opvavpi.cz/

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS