PRE-SEED II

Podpora Pre-seed aktivit UK mimo Prahu II

Číslo projektu: CZ.1.05/3.1.00/14.0299
Doba realizace projektu: 1. ledna 2014 – 31. října 2015
Kontakt: Ing. Petra Košťálová (projektový manažer), mail: benesovape@faf.cuni.cz
Celkové způsobilé výdaje: 26 286 693 Kč

Projekt zahrnoval celkem čtyři tzv. individuální aktivity, které ve dvou navazujících fázích ověřily komercializační potenciál konkrétních vědeckých výsledků.

Závěrečná zpráva k projektu

Projekt zaměřený na podporu praktické aplikace výsledků výzkumu byl úspěšně ukončen na čtyřech mimopražských pracovištích Univerzity Karlovy. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové vykonávala roli koordinující fakulty celého projektu. Během realizace projektu se podařilo naplnit veškeré plánované cíle a dokonce výrazně překročit některé závazky vymezené v projektové žádosti. Plánovaným cílem projektu bylo zvýšit intenzitu ochrany duševního vlastnictví a míru tržního uplatnění výsledků výzkumu a vývoje. Projekt tak navázal a doplnil první projekt Univerzity Karlovy na podporu pre-seed aktivit, konkrétně projekt s názvem „Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu“.

V souvislosti s projektem bylo podáno celkem 17 přihlášek užitných vzorů a patentů, a to českých i zahraničních, z toho za Farmaceutickou fakultu bylo podáno 5 přihlášek k českým patentům a 3 mezinárodní přihlášky PCT. Univerzita Karlova se tak za podpory projektu může pyšnit patentovým portfoliem a know-how k novým typům antituberkulotik proti MDR kmenům mykobakterií, know-how k unikátnímu způsobu detekce proteinů periplasmového prostoru a vnější membrány buněčné stěny gramnegativních bakterií hmotnostní spektrometrií, know-how k novému řešení dlouhodobého monitoringu a evidence zdravotního stavu jedince v domácím prostředí, know-how ke klinickému využití tandemové rázové vlny v onkologii, know-how k bezkontaktní technologii senzorů pro sledování pohybu očí, která může být využita k ovládání polohovacího lůžka pacienta, a know-how k metodě purifikace betulinu a lupeolu z extraktu březové kůry. Dosavadní výsledky nezůstaly pouze u ochrany duševního vlastnictví, která je prvním krokem v celém procesu komercializace, byly zpracovány plány komercializace a nyní se intenzivně vyjednává o dalším využití získaného duševního vlastnictví se soukromými partnery a investory.

Informace k projektu

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace: http://www.opvavpi.cz/

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS