MEPHARED


Výstavba první etapy Kampusu UK v Hradci Králové

Dne 30. 6. 2011 podepsal ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. Josef Dobeš, Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu pod názvem „Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové“. 

Zapojené fakulty:

  • Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové,
  • Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo vybudování první budovy budoucího kampusu Lékařské a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Univerzita získala celkem 6 832 m2 nově vybudované užitné plochy pro pedagogickou a výzkumnou činnost. Nové prostory rozšířily stávající, které již nestačily současným požadavkům na výuku, vědu a výzkum jak svoji velikostí, tak i požadavky na technické zázemí. Záměrem univerzity bylo realizací projektu zvýšit kvalitu studia i výzkumu na všech jejich úrovních a zajistit maximální propojení výsledků své činnosti s podniky aplikační sféry.

Dotace

Celkové způsobilé výdaje projektu dosahovaly přibližně 398,1 mil. Kč, z nichž investiční výdaje činily 372,1 mil. Kč a neinvestiční 26 mil. Kč. Vybudování centra a jeho uvedení do provozu bylo z 85 % financováno EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ve výši 38,4 mil. Kč, 15% ve výši 59,7 mil. Kč bylo financováno ze Státního rozpočtu ČR.

Dotace byla poskytnuta v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osy 4, výzvy 1.4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem. Řídícím orgánem OP VaVpI je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Realizace projektu probíhala od července 2011 a plný provoz centra byl plánován od 1.9.2014 při zahájení akademického roku 2014/2015.

Závěrečná zpráva k projektu

Projekt „Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové“ (MEPHARED) byl úspěšně realizován v letech 2011–2015 a z hlediska objemu investovaných financí se stal největším společným projektem Farmaceutické a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Záměrem univerzity bylo realizací projektu zvýšit kvalitu studia i výzkumu na všech jejich úrovních a zajistit maximální propojení výsledků své činnosti s podniky aplikační sféry. Cílem projektu MEPHARED bylo vybudování první budovy společného kampusu, který by měl v budoucnosti výrazně přispět k těsnějšímu propojení činností Farmaceutické a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a Fakultní nemocnice Hradec Králové, poskytnout moderní špičkové prostředí, které uspokojí požadavky obou fakult z hlediska technického i kapacitního a které bude moci úspěšně podporovat studenty a výzkumníky jak z královehradeckého regionu a České republiky, tak přilákat i více zahraničních studentů a úspěšných vědeckých pracovníků. Díky projektu získaly obě fakulty 6 806,13 m2 nově vybudovaných užitných ploch sestávajících především z učeben, laboratoří, přednáškových sálů a také podpůrných ploch v podobě kancelářských prostor, sociálních zařízení a podzemních parkovišť.

Do první budovy budoucího kampusu se již přestěhovala a plně ji využívá Katedra sociální a klinické farmacie a Katedra biologických a lékařských věd, obě z Farmaceutické fakulty. Z Lékařské fakulty jsou to Ústav lékařské biologie a genetiky a Ústav lékařské biochemie.

Informace k projektu

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace: http://www.opvavpi.cz/

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS