KUKS – GRANÁTOVÉ JABLKO

Projekt KUKS – GRANÁTOVÉ JABLKO si kladl za cíl oživit dnes nevyužívané a do značné míry zchátralé části hospitalu. Záměrem projektu bylo rozvíjet v obnovených prostorách stávající i nové aktivity, které budou mít vazbu nejen na původní funkce hospitalu, ale budou ctít špičkovou evropskou památku.

Projektový záměr spočíval ve vybudování ojedinělého multifunkčního vzdělávacího centra s lokální historickou tradicí, které bude prezentovat přístup při vzorové obnově národní kulturní památky a současně nabídne prostor pro realizaci širokého spektra kulturně edukačních aktivit určených pro laickou i odbornou veřejnost s úzkou vazbou na historickou užitnou funkci areálu.

Nositel projektu

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově

Partneři

 • Keramické studio Jarmily Tyrnerové, s.r.o.
 • Královéhradecký kraj
 • Muzeum Východních Čech v Hradci Králové
 • Nadace Český Barok
 • Obec Kuks
 • Oblastní charita Červený Kostelec
 • Revitalizace Kuks, o.p.s.
 • Siduri, o.s.
 • Univerzita Karlova – Farmaceutická fakulta
 • ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř

Spolupracující subjekty

 • Řád Svatého Huberta
 • Biskupství královéhradecké

Termín realizace

2010–2014

Výše poskytnuté dotace

440.082.059,-- Kč

Závěrečná zpráva k projektu

Na jaře roku 2015 byla dokončena rozsáhlá obnova Národní kulturní památky Hospitalu Kuks z počátku 18. století, vystavěného hrabětem Františkem Antonínem Šporkem za účelem péče o vysloužilé vojáky, a která je učebnicovým příkladem kompozice barokní krajiny prezentující práci významných umělců té doby. Před rekonstrukcí byl stav památky značně neuspokojivý. Plně se využívalo pouze 35 % z celého rozsáhlého objektu. V rámci Integrovaného operačního programu pro období 2007–2014 (IOP, prioritní osa 5.1b: realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu České republiky) došlo k celkové obnově hospitalu a jeho bezprostředního okolí. Hlavní stavební práce probíhaly v letech 2013– 2015 a od roku 2015 památka slouží především jako regionální vzdělávací středisko. Symbolem a názvem projektu se stalo granátové jablko, znak řádu milosrdných bratří – bývalých správců hospitalu, který je zároveň symbolem zmrtvýchvstání a znovuzrození. Hlavním prostorem výsledných aktivit projektu se stalo výukové centrum. Blok obsadil téměř celé jihozápadní hospodářské křídlo, v přízemí vznikl divadelní sál a v 1. patře kabinety a učebny. Část přízemí hospodářského křídla dala vzniknout provozu, který bude zaměřen na vzdělání v oblasti zpracování bylin a prodej bylinných a dalších produktů zdravé výživy. Suterén severozápadního rohu budovy hospitalu je stanovištěm netopýří kolonie, která je sledována Českou společností na ochranu netopýrů. Ke kulturně-společenským akcím je vyhrazen prostor v přízemí rokokového křídla. V patře nad tímto sálem byl zbudován tzv. badatelsko-depozitní blok, kde našly své místo umělecké sbírky hospitalu a zdejší historická knihovna. Prostory jsou přístupné zainteresované veřejnosti k prostudování knih především z období 18. a 19. století. V současné době probíhá za využití moderní techniky digitalizace literárních sbírek. V suterénu severního křídla pokračuje činnost Galerie vín. Gros celého objektu představuje prohlídkový okruh, prezentující historii rodu Šporků a fungování hospitalu od jeho výstavby až do současnosti s popisem nejdůležitějších artefaktů barokního umění: restaurovaným cyklem nástěnných maleb Tance smrti, kostelem Nejsvětější Trojice, lapidáriem s alegoriemi Ctností a Neřestí z dílny Matyáše B. Brauna a lékárnou U Granátového jablka. Tento je doplněn ještě návštěvou rodinné hrobky Šporků v kryptě kostela a prohlídkou dvou expozic Českého farmaceutického muzea: Kouzlo apatyky (Historie lékáren) a Z apatyky do fabriky (Historie výroby léků). S činností ČFM souvisí využití třetiny severního křídla, ať už k již zmiňovanému muzeu farmacie, tak k dokumentační a badatelské činnosti. Do zahrady za hospitalem se vrátilo 144 bylinkových záhonů, stejně tak prošlo úpravou nádvoří a blízké okolí hospitalu. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. března 2015. Do konce října 2015 navštívilo areál necelých 140 tis. turistů, což v porovnání s lety před obnovou, kdy návštěvnost byla ročně okolo 40 tis. turistů, představuje markantní nárůst. Předpokládá se udržení trendu roční návštěvnosti nad hranicí 100 tis. turistů v dlouhodobém horizontu.

Více informací o projektu:

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS