Ebstyle

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové byla příjemcem poskytnuté dotace projektu „Vzdělávání veřejnosti o zdravém životním stylu na vědecky podložených faktech“ realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.1. Projekt je registrován pod číslem CZ.1.07/3.1.00/37.0190.

Řešitel

Hlavním řešitelem projektu byla Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu EBSTYLE bylo vzdělávat laickou veřejnost v oblastech odpovědného spotřebitelského chování. Občané byli poučeni, jak vybírat kvalitní, účinné a bezpečné doplňky stravy či metody k udržování a posilování zdraví dle medicíny založené na důkazech; jak si vybírat důvěryhodné informační zdroje o zdravém životním stylu na internetu a jak bezpečně v praxi uplatnit schémata zdravého životního stylu.

Partner projektu

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Dotace

Celková dotace na projekt činila 3 240 276 Kč, rozpočet FaF byl ve výši 2 569 035 Kč.

Informace k projektu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: http://www.op-vk.cz/

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS