CEPIN

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové byla spolupříjemcem poskytnuté dotace projektu „Centrum pro inovace v biomedicíně“ realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě. Projekt je registrován pod číslem CZ.1.07/2.4.00/17.0115.

Řešitel

Hlavním řešitelem projektu byla Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Partneři projektu

Partnery projektu jsou

  • Univerzita Hradec Králové
  • Ministerstvo obrany
  • Fakultní nemocnice Hradec Králové
  • Technologické centrum Hradec Králové, o. p. s.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu CEPIN bylo vytvoření fungující sítě partnerů zejména z oblasti biomedicíny a usnadnění jejich vzájemné spolupráce a transferu informací. Cílem bylo také zvýšení informovanosti o tom, jakými aktivitami se zabývají hlavní projektoví partneři a zvýšení povědomosti o aktivitách firem působících v oblasti biomedicíny a také obdobných institucí ze zahraničí. Projekt chtěl v maximální míře využít spolupráci partnerů a dalších účastníků projektu pro přenos výsledků výzkumu do praxe a naopak pro přenos potřeb z praxe k vědeckému zkoumání.

Dotace

Celková dotace na projekt činila 19 885 940 Kč, rozpočet FaF byl ve výši 2 689 236,00 Kč.

Informace k projektu

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS