Požadavky na externího školitele

Jako externí školitel centra se zavazujete:

  • vzdělávat dle současných znalostí a klinických zkušeností, využívat současné metody výuky
  • dodat min. 12 dní před konáním odborné akce vzdělávací podklady k rozeslání posluchačům, mohou být zaslány formou zabezpečeného pdf formátu
  • souhlasíte s ohodnocením přednášky formou DPP dle tarifů Vzdělávacího centra (ohledně honoráře se můžete informovat u odborné vedoucí centra doc. PharmDr. Daniely Fialové, PhD.)

Pozn.: Pedagogická aktivita školitelů centra se započítává jako výuková činnost (mimo akreditovanou výuku).

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS