Modul 3 | Demence a specifika psychofarmakologické léčby ve stáří

Termín

  • 16. 6. 2023 od 10.00 do 16.00 hodin
  • seminární místnost Zahrady léčivých rostlin, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova (mapa)

Program

10:00-10:10
Zahájení
doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D., vedoucí Univerzitního centra klinické farmacie FaF UK

10:10-11:30
DEMENCE A BEHAV.-PSYCHOSOCIÁLNÍ SYMPTOMY VE STÁŘÍ
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
Předsedkyně České geriatrické a gerontologické společnosti ČLS J. E. Purkyně, FN a LF v Hradci Králové

11:30-11:45
Přestávka na kávu

11:45-13:15
PSYCHOFARMAKA VE STÁŘÍ A RIZIKO KOGNITIVNÍCH DYSFUNKCÍ, ZMATENOSTÍ, DELÍRIÍ
PharmDr. Ivana Tašková
Psychiatrická nem. Bohnice, Praha; Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

13:15-14:00
Přestávka na oběd, možnost prohlídky tropického skleníku

14:00-15:30
INDIVIDUALIZOVANÝ PŘÍSTUP PŘI UŽITÍ BENZODIAZEPINŮ VE STÁŘÍ
PharmDr. Anna Lukačišinová, Ph.D.
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové

15:30-16:00
Interaktivní část zahrnující kazuistiky, interaktivní kvízy, diskuse.

Závazná přihláška

Odesláním formuláře potvrzujete, že jste se seznámili s informacemi o zpracování osobních údajů.

Registrace byla uzavřena.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS