Zasedání Vědecké rady

Z Jednacího řádu Vědecké rady Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové Čl. 4 Zasedání:

  1. Zasedání vědecké rady svolává děkan nejméně čtyřikrát za akademický rok. Časový plán zasedání se zveřejňuje v přiměřeném časovém předstihu obvyklým způsobem. Děkan je povinen svolat mimořádné zasedání vědecké rady, požádá-li o to alespoň jedna třetina jejích členů. Na každé zasedání obdrží členové vědecké rady písemnou pozvánku a příslušné materiály, které budou členům vědecké rady odeslány alespoň 5 pracovních dnů před zasedáním vědecké rady. Ve výjimečných a zdůvodněných případech, zejména v případě časové tísně či naléhavosti otázky, mohou být materiály členům vědecké rady rozdány před jejím zasedáním.
  2. Zasedání vědecké rady může svolat kromě děkana též pověřený proděkan.
  3. Z jednání vědecké rady se pořizuje zápis, který podléhá schválení vědecké rady.
  4. Součástí zápisu je usnesení vědecké rady.

Dokumenty z jednání vědecké rady

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS