Studijní programy pro doktorské (Ph.D.) studium

Studijní programy pro doktorské studium Ph.D.

Absolvent vysokoškolského studia studijních programů Farmacie, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví nebo příbuzného studijního programu se může ucházet o přijetí do čtyřleté prezenční nebo kombinované formy doktorského studia, které končí vypracováním disertační práce.

Pro akademický rok 2024/2025 se otevírají následující programy pro doktorské studium, v nichž je možno získat akademicko-vědecký titul doktor (Ph.D.):

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz | Telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS