Průvodce přihláškou k doktorskému studiu

Ph.D. studium - přihláška

1. Vyberte si studijní program

Prohlédněte si nabídku doktorského studia (Ph.D.) a zvolte studijní program dle Vašich preferencí.
Nabídka programů >

2. Zvolte téma disertační práce

Vyberte si téma závěrečné práce z vypsaných témat, nebo navrhněte téma vlastní. V případě vlastního návrhu kontaktujte možného budoucího školitele (více na Vědeckém portálu).
Nabídka témat disertačních prací >

3. Podejte přihlášku ke studiu

Máte-li vybráno téma své budoucí práce, zkontrolujte si termín, do kterého se můžete přihlásit,podejte elektronickou přihlášku a zaplaťte poplatek. K vyplnění elektronické přihlášky budete potřebovat následující informace: číslo OP nebo číslo pasu, předchozí studium, životopis, téma disertační práce. Jako přílohu bude zapotřebí vložit  doktorandský projekt, zároveň můžete vložit i doklad o vysokoškolském vzdělání.

Přihláška

4. Připravte si doklady

Uchazeči o studium v doktorském studijním programu musí v daném termínu prokázat, že absolvovali vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu. Absolventi zahraniční vysoké školy musí požádat o nostrifikaci daného studia v ČR.
Prokazování vzdělání >

5. Zúčastněte se přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky proběhnou v předem stanoveném období. Jakmile bude stanoven konkrétní termín, budete o něm informováni emailem a prostřednictvím SIS (Přijímací řízení – Moje přihlášky), kde můžete stále sledovat průběh přijímacího řízení.

V popisu studijního programu je uveden rámcový obsah přijímací zkoušky. Po přijímacím řízení obdržíte rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do studia.

6. Odevzdejte Zápisový list

V případě rozhodnutí o přijetí do studia si v SIS – Přijímací řízení stáhněte Zápisový list. Údaje v Zápisovém listu si zkontrolujte, případně doplňte a jeho podepsaný výtisk či sken doručte na Vědecké oddělení.

7. Zapište se do studia

Pozvánku k zápisu do studia obdržíte emailem a prostřednictvím SIS – Přijímací řízení. V případě, že se nemůžete z důvodů nemoci či karantény zápisu zúčastnit, obraťte se na Vědecké oddělení, které Vám zprostředkuje distanční formu zápisu.

8. Kontaktujte Vědecké oddělení

Doktorské studium administrativně zajišťuje Vědecké oddělení. Nevíte-li si v kterémkoliv kroku přijímacího řízení rady, obraťte se na nás.
Vědecké oddělení >

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS