Stipendium pro studenty doktorských programů

Stipendium pro studenty

Garantujeme 17.000 Kč pro každého studenta v prezenční formě po standardní dobu studia

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové nastavila základní stipendium pro studenty doktorských (Ph.D.) studijních programů na rovných 17 tisíc korun měsíčně. Navýšením základního stipendia chce motivovat úspěšné absolventy farmaceuticky, přírodovědecky i lékařsky orientovaných oborů k pokračování v jejich studiu na Farmaceutické fakultě UK, a tím k prohloubení jejich teoretických znalostí i praktických dovedností.

Doktorské studium je nejvyšším stupněm vzdělání jak v České republice, tak i v celé Evropské unii či v USA. Probíhá individuálně a spočívá především v samostatné vědecké práci pod vedením zkušených školitelů z řad docentů a profesorů. Na Farmaceutické fakultě UK je možné studovat v devíti doktorských programech, které v sobě odráží celý proces vývoje a výzkumu léčiv od jejich designu a syntézy či izolace z přírodních materiálů, přes analytické hodnocení, interakce s transportními a biotransformačními enzymy, až k jejich účinnosti, formám podání a konečně použití v klinické praxi.

„Vědecká práce studentů doktorských studijních programů je pro fakultu, univerzitu, ale i celou společnost neocenitelná. Výsledky jejich studia přináší nové postupy, poznatky i unikátní objevy v různých odvětvích farmacie, které jsou dále využívány při studiu a vývoji nových léčiv, způsobů jejich podání či správného a racionálního užívání pacienty. Jsem rád, že naše fakulta našla prostředky, jak navýšit základní stipendium studentům doktorského studia. Navíc, kromě garantovaného stipendia nabízí fakulta další možnosti, jak příjem doktoranda výrazně navýšit,“ uvedl proděkan pro vědeckou činnost, doktorské studium a transfer technologií prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

Navýšení stipendia

Mezi bonusy, které měl pan proděkan na mysli, patří navýšení stipendia o 2 tisíce korun měsíčně po absolvování státní doktorské zkoušky a o 500 korun měsíčně po absolvování každé tříměsíční výzkumné stáže v zahraničí, která je také součástí absolvování čtyřletého doktorského studijního programu. Dále mají studenti nárok na mimořádná stipendia za vědecké publikace, které mohou dosahovat částek od několika set až po desítky tisíc korun, v závislosti na kvalitě odborného časopisu, který danou publikaci zveřejnil. Nejvyšší částka tohoto stipendia, která byla v roce 2023 vyplacena jednomu studentovi za publikaci v prestižním zahraničním časopise, činila 80 tisíc Kč. Dalším 4 studentům bylo vyplaceno stipendium za publikaci, které převyšovalo 50 tisíc Kč. Celkově bylo v roce 2023 takto oceněno 90 publikací, průměrná vyplacená částka překročila 17 tisíc Kč.

Farmaceutická fakulta UK je na své doktorandy hrdá, váží si jejich práce i úsilí a snaží se je maximálně podporovat, aby úspěšně dostudovali. Absolventi doktorského studia (seznamte se s jejich příběhy) nachází uplatnění ve významných pozicích ve výzkumných institucích, na univerzitách, v průmyslu či ve zdravotnictví, a to nejen v rámci České republiky.

„Jsem rád, že se většina doktorandů v prezenční formě studia záhy po svém nástupu zapojuje do řešení národních i mezinárodních vědeckých projektů fakulty, a kromě mnoha nových poznatků získávají i další příjem nad rámec svého stipendia. Možná i to je jedním z důvodů, proč má Farmaceutická fakulta v Hradci Králové nejvyšší studijní úspěšnost svých doktorandů nejen v rámci Univerzity Karlovy, ale i ve srovnání s fakultami Masarykovy univerzity či Univerzity Palackého v Olomouci,“ dodal na závěr proděkan Štaud.

Podrobné informace

Více informací o doktorském studiu.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS