Patobiochemie a xenobiochemie

Kód P1406 Biochemie / Patobiochemie a xenobiochemie

  • Detailní informace o studijním oboru
  • Forma studia: Prezenční / Kombinovaná
  • Forma přijímací zkoušky: ústní
  • Počet přijímaných studentů: 8/1
  • Možnost studia v anglickém jazyce: ano

Charakteristika oboru

Studium je zaměřeno na biochemické discipliny s důrazem na interakci xenobiotik s molekulami organismu a na biochemii patologických stavů včetně klinickobiochemických aspektů. Je určeno pro absolventy farmacie, mediciny, bioanalytiky a jiných magisterských vysokoškolských programů, zaměřených na chemické a biologické vědy. Cílem studia je příprava na kvalifikovanou výzkumnou práci v biochemii a příbuzných vědách prostřednictvím prohloubení teoretických a praktických znalostí. Jádrem programu je experimentální laboratorní práce, jejíž výsledky jsou publikovány a jsou obsaženy v disertační práci.

Rámcový obsah ústní přijímací zkoušky

Biochemie, molekulární biologie, chemie se zaměřením podle dosavadního studia, diplomové práce a očekávaného zaměření budoucího doktorského studia, posouzení znalosti angličtiny (alespoň znalost na úrovni B2 je podmínkou).

Doplňující podmínky pro bonifikaci (např. praxe)

Ukončené studium v magisterském studijním programu v oblasti farmacie, medicíny, biologie, chemie.

Kritéria pro vyhodnocení přijímacích zkoušek

  1. Úroveň odborných znalostí - posouzena na základě odpovědí na otázky z okruhu témat uvedených v Rámcovém obsahu přijímací zkoušky
  2. Předložený doktorandský projekt - hodnocena je komplexnost projektu, moderní metodické přístupy pro řešení a návaznost projektu na již řešená témata v oborové radě

Podmínky přijetí

  1. Podání přihlášky ve stanoveném termínu včetně všech součástí a příloh
  2. Ukončení požadovaného předchozího studia
  3. Úspěšné složení přijímací zkoušky

Informace o uplatnění absolventů

Doktorský studijní obor Patobiochemie a xenobiochemie je založen na hlubším studiu patobiochemie a xenobiochemie a širších znalostech obecné biochemie a molekulární biologie. Součástí studia je řešení uceleného výzkumného problému se zaměřením na biochemii patologických stavů a biotransformaci látek tělu cizích s využitím metod biochemie a molekulární biologie. Absolvent doktorského studia v oboru Patobiochemie a xenobiochemie je po obhajobě disertační práce kvalifikován pro výzkumnou a odbornou práci v laboratořích s biochemickým zaměřením a pro práci vysokoškolského učitele v oboru biochemických disciplin.

 

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS