Patobiochemie a xenobiochemie

Kód P1406 Biochemie / Patobiochemie a xenobiochemie

  • Detailní informace o studijním oboru
  • Forma studia: Prezenční / Kombinovaná
  • Forma přijímací zkoušky: ústní
  • Pravděpodobný počet přijímaných studentů: 8/1
  • Možnost studia v anglickém jazyce: ano

Charakteristika oboru

Studium je zaměřeno na biochemické discipliny s důrazem na interakci xenobiotik s molekulami organismu a na biochemii patologických stavů včetně klinickobiochemických aspektů. Je určeno pro absolventy farmacie, mediciny, bioanalytiky a jiných magisterských vysokoškolských programů, zaměřených na chemické a biologické vědy. Cílem studia je příprava na kvalifikovanou výzkumnou práci v biochemii a příbuzných vědách prostřednictvím prohloubení teoretických a praktických znalostí. Jádrem programu je experimentální laboratorní práce, jejíž výsledky jsou publikovány a jsou obsaženy v disertační práci.

Rámcový obsah ústní přijímací zkoušky

Ústní zkouška z biochemie, molekulární biologie, chemie se zaměřením podle dosavadního studia, diplomové práce a očekávaného zaměření budoucího doktorského studia.
Část zkoušky v anglickém jazyce pro posouzení znalosti angličtiny (alespoň znalost na úrovni B2 je podmínkou).

Doplňující podmínky pro bonifikaci (např. praxe)

Řádně ukončené studium v magisterském studijním programu v oblasti farmacie, medicíny, biologie, chemie (hodnoceno 2 body).
Praxe v oboru (hodnoceno 3 body).

Kritéria pro vyhodnocení přijímacích zkoušek

  1. Úroveň odborných znalostí – posouzena na základě odpovědí na otázky z okruhu témat uvedených v Rámcovém obsahu přijímací zkoušky (lze získat max. 10 bodů)
  2. Předložený doktorandský projekt – hodnocena je komplexnost projektu, moderní metodické přístupy pro řešení a návaznost projektu na již řešená témata v oborové radě (lze získat max. 10 bodů)

Přijat je uchazeč, který získá alespoň 15 bodů.

Podmínky přijetí

  1. Ukončení požadovaného předchozího studia, tj. řádné ukončení studia v magisterském studijním programu
  2. Úspěšné složení přijímací zkoušky

Informace o uplatnění absolventů

Doktorský studijní obor Patobiochemie a xenobiochemie je založen na hlubším studiu patobiochemie a xenobiochemie a širších znalostech obecné biochemie a molekulární biologie. Součástí studia je řešení uceleného výzkumného problému se zaměřením na biochemii patologických stavů a biotransformaci látek tělu cizích s využitím metod biochemie a molekulární biologie. Absolvent doktorského studia v oboru Patobiochemie a xenobiochemie je po obhajobě disertační práce kvalifikován pro výzkumnou a odbornou práci v laboratořích s biochemickým zaměřením a pro práci vysokoškolského učitele v oboru biochemických disciplin.

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS