Farmakologie a toxikologie

Kód P5206 Farmacie / Farmakologie a toxikologie

  • Detailní informace o studijním oboru
  • Forma studia: Prezenční/ kombinovaná
  • Forma přijímací zkoušky: ústní
  • Počet přijímaných studentů: 5/1
  • Možnost studia v anglickém jazyce: ano

Charakteristika oboru

Cílem studia je poskytnout postgraduálním studentům základní aplikované farmakologické vzdělání, zejména pak problematiku osudu léčiva v organismu a mechanismy působení léčiv. V systémové farmakologii je hlavní důraz kladen na klinické aplikace a vzájemné propojení systémů tak, aby se studenti naučili uvažovat o možnostech kombinace léčiv v různých situacích a o možnostech vzájemných klinických interakcí.

Rámcový obsah přijímací zkoušky

Obecná a speciální farmakologie a patobiochemie. Posouzení znalosti angličtiny (alespoň znalost na úrovni B2 je podmínkou).

Doplňující podmínky pro bonifikaci (např. praxe)

Ukončené studium v magisterském studijním programu farmaceutického, lékařského nebo přírodovědného či biologického zaměření.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

  1. Úroveň odborných znalostí - posouzena na základě odpovědí na otázky z okruhu témat uvedených v Rámcovém obsahu přijímací zkoušky
  2. Předložený doktorandský projekt - hodnocena je komplexnost projektu, moderní metodické přístupy pro řešení a návaznost projektu na již řešená témata v oborové radě

Podmínky přijetí

  1. Podání přihlášky ve stanoveném termínu včetně všech součástí a příloh
  2. Ukončení požadovaného předchozího studia
  3. Úspěšné složení přijímací zkoušky

Informace o uplatnění absolventů

Základem doktorského studijního oboru Farmakologie a toxikologie je teoretická výuka v předmětech stanovených individuálními studijními plány v závislosti na specializaci doktoranda. Předměty pokrývají obor od molekulární úrovně až po úroveň celého organismu. Absolventi mají hluboké znalosti principů farmakokinetiky, mechanismů farmakologického a toxikologického účinku léčiv. Stanou se kvalifikovanými odborníky v oboru farmakologie a toxikologie pro výzkum a řešení praktických otázek v laboratořích farmaceutického průmyslu, nemocnic, škol, výzkumných ústavů a zařízeních veterinární a nukleární medicíny.

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS