Co říkají o doktorském studiu absolventi?

Doktorské studium Ph.D. na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy
Foto

Získ mnoha cenných a nezapomenutelných zkušeností

“Již v průběhu mého magisterského studia mě zajímal předmět farmaceutická analýza, a to jak výuka, tak praktická cvičení s tím spojená. V oblasti analytické chemie jsem původně začala pracovat i na své diplomové práci, ale nakonec jsem ji zpracovala v jiném oboru v rámci zahraničního programu Erasmus. Tato zkušenost mi pomohla rozšířit znalosti v úplně jiné vědecké oblasti. Můj zájem o postgraduální studium se nejvíce projevil po studentské soutěži SVK, kde jsem měla možnost poznat témata z dalších oborů, ale hlavně se mi podařilo ve své kategorii zvítězit. Tato zdánlivá maličkost mě usvědčila v tom, že bych se chtěla dál věnovat vědě i po absolvování magisterského studia. Pro další (postgraduální) studium mě nejvíce oslovilo téma na Katedře farmaceutické analýzy a kontroly chemických léčiv, a tak jsem téma své práce opět změnila. Tato volba se ukázala jako ta pravá, jelikož bylo možné spolupracovat s dalšími pracovníky z jiných, někdy i tematicky úplně odlišných, oborů a podílet se na hledání nových léčiv. Mezi největšími výhodami postgraduálního studia musím vyzdvihnout několikanásobnou účast na tuzemských i zahraničních konferencích a půlroční stáž v laboratoři v Norsku, opět díky programu Erasmus. Závěrem bych snad už jen zmínila, že takto nabyté zkušenosti určitě v budoucnu uplatním, ať už v rámci katedry, nebo i mimo ni. A také má získaná ocenění na konferencích jsou důkazem, že jsem se rozhodla správně.”

PharmDr. Hana Bavlovič Piskáčková, Ph.D.

Photo

Intelektuálně nejživější období mého života

“Po ukončení magisterského studia farmacie mi Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové poskytla velkorysou nabídku k doktorskému studiu v týmu Placenta ve zdraví a nemoci (vedoucí prof. František Štaud). Toto období pro mě znamenalo životní změnu a bezpochyby intelektuálně nejživější období mého života. Přístup naší fakulty k doktorskému studiu poskytuje studentům jedinečnou příležitost rozvíjet schopnosti výzkumných pracovníků a zároveň vám pomůže rozvíjet vaše komunikační dovednosti i schopnosti se prezentovat. Příležitosti k národní a mezinárodní spolupráci poskytují fantastický základ pro mezioborový rozvoj, povinná stáž během doktorského studia vám nabízí skvělou příležitost se zdokonalovat po stránce vědecké i osobní. Během studia jsem absolvovala výzkumný pobyt ve Švýcarsku a měla jsem možnost spolupracovat s vědci z celého světa (včetně Německa, Kanady a Austrálie). Kromě toho jsou studenti podporováni a povzbuzováni k účasti na národních a mezinárodních konferencích, což znamená skvělou příležitost setkat se s kolegy doktorandy a vědci z celého světa. Doktorské studium může být intelektuálně náročné a fyzicky únavné; program však podporuje přátelské vztahy a vytváří tak nezbytný mechanismus podpory během náročných úkolů doktorského studia. Mezi pracovníky fakulty a studenty panuje úzký pracovní vztah, který vás pobízí rozvíjet a dále propracovávat vaše nápady, což je nakonec hlavním cílem doktorského studia. Pokud tedy uvažujete o doktorském studiu, připojit se k naší fakultě a usilovat o tuto vzrušující cestu by mohlo být tím nejlepším rozhodnutím, které jste kdy udělali, a to jak pro vaši kariéru, tak pro váš osobní rozvoj. ”

PharmDr. Rona Karahoda, Ph.D.

Anežka Adamcová

Můžu si prodloužit studentský život, učit se od nejlepších odborníků, cestovat

„Mým vystudovaným oborem na Farmaceutické fakultě UK je bioanalytika, ale během studia jsem získala i všeobecné znalosti v oblasti farmacie, zdravotnictví a výzkumu. Mým osobním zájmem je výživa a analýza potravin, a proto jsem nejpozorněji naslouchala právě těmto tématům. Studium jsem zakončila diplomovou práci na Katedře analytické chemie. Zabývala jsem se analýzou fenolických látek v rostlinném materiálu a jelikož mě práce bavila a chtěla jsem ji dále rozvíjet, přijala jsem nabídku doktorského studia na stejné katedře. Náplni mého Ph.D. studia je analýza bioaktivních látek v ovoci a rostlinném materiálu pomocí kapalinové chromatografie. Během studia získávám praktické zkušenosti v laboratoři a jsem vedena k větší samostatnosti během experimentální práce. Zajímavou zkušenosti je i zapojení do pregraduální výuky a vedení studentů při tvorbě jejich diplomových prací. Velký přínos Ph.D. studia vidím v zahraniční stáži (minimálně tříměsíční). Tu svou jsem absolvovala v Dánsku, kde jsem analyzovala lektiny v rostlinné stravě a kromě nezapomenutelných zážitků vím, jak vypadá vědecká činnost i na jiných pracovištích. Práce ve výzkumu může být náročná a je třeba ji věnovat značné úsilí. Na druhou stranu, díky doktorskému studiu na FaF UK si můžu prodloužit studentský život, učit se od nejlepších odborníků, cestovat a především dělat to, co mě baví. “

Mgr. Anežka Adamcová

Anna Nováčková

Díky stáži ve Francii jsem poznala, jak probíhá výzkum v zahraničí

„Během dokončování pregraduálního studia jsem váhala, jestli dál pokračovat v Ph.D. studiu. Nebyla jsem si jistá, jestli je věda pro mě to pravé. Ale díky pozitivním zkušenostem z diplomové práce jsem se rozhodla přihlásit se a vyzkoušet to. Mám štěstí být členem výzkumné skupiny Skin Barrier Research Group prof. Vávrové a věnovat se výzkumu souvisejícím s jedním z mnoha směrů, které umožňuje obor Farmaceutická technologie. Během studia jsem získala mnoho dovedností důležitých pro výzkum. Díky stáži ve Francii jsem poznala, jak probíhá výzkum na jiných institucích. Další výjimečnou zkušeností pro mě byla účast na mezinárodních konferencích (USA, Estonsko, Německo), kde jsem mohla potkat úspěšné vědce. Není nad to osobně se setkat s nejlepšími vědci z oboru, které jste doposud znali jen z publikací a mít možnost s nimi diskutovat.

Protože mě vždy lákalo učení, jsem ráda, že se mohu zapojit do výuky pregraduálních studentů, ať už jako konzultant diplomových prací nebo při výuce praktických cvičení. Musím uznat, že doktorské studium mi pomohlo uvědomit si, že akademická dráha je pro mě nejlepší možností a rozhodně svého rozhodnutí nelituji.“

Mgr. Anna Nováčková

Mgr. Barbora Košťálová

Unikátní propojení akademického světa s reálnou péčí

„Největší devízou doktorského studia na Katedře sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK je unikátní propojení akademického světa s reálnou (klinicko)farmaceutickou péčí. Jako doktorandi jsme v kontaktu s pacienty, na které je výzkum obvykle zaměřen, a zároveň se zdravotníky - například v rámci spolupráce s lékovým informačním centrem, kde pod vedením zkušených kolegů zpracováváme aktuální dotazy z praxe. Díky tomu jsem se naučila dobře orientovat v odborné literatuře a rozpoznat tak sílu a kvalitu evidence, schopnosti tolik potřebné v dnešní informacemi zahlcené době. Doktorské studium na Farmaceutické fakultě UK doporučuji všem, kteří se chtějí účastnit (mezi)národních konferencí. Jsme také velmi podporováni absolvovat stáž v zahraničí, sama jsem byla například 3 měsíce na Basilejské univerzitě ve Švýcarsku.“

Mgr. Barbora Košťálová

Ondřej Horáček

Postgraduální studium bylo správnou volbou

„Po dokončení pregraduálního studia v oboru Odborný pracovník v laboratorních metodách se mi naskytla příležitost postgraduálního studia v programu Farmaceutická analýza. Pro postgraduální studium jsem se rozhodl, protože mě vždy lákala vědecká kariéra. Již po třech letech mohu říci, že jsem udělal správně. Postgraduální studium mi umožňuje prohloubit své znalosti v oblasti farmaceutické analýzy, provádět a prezentovat svůj vlastní výzkum a zapojit se do výzkumných projektů naší fakulty. Velkým přínosem jsou účasti na odborných konferencích, kde jsem poznal řadu vědců z oboru analytické chemie. Zároveň jsem zapojen do výuky pregraduálních studentů a konzultací diplomových prací. Vedení studentů při experimentální části diplomových prací přináší možnost sledovat, jak studenti rozvíjejí své schopnosti a stávají se z nich odborníci na danou problematiku. V mém případě dláždila cestu na postgraduální studium právě diplomová práce. Bavily mě experimenty v laboratoři i následné prezentování výsledků.

Základním předpokladem pro úspěšné postgraduální studium je vybrat si takový studijní program, který Vás bude bavit a naplňovat a nenechat se odradit prvními neúspěchy. Pokud bych se mohl vrátit v čase a změnit své rozhodnutí studovat postgraduál, neudělal bych to. Postgraduální studium Farmaceutické analýzy bylo správnou volbou.“

Mgr. Ondřej Horáček

Absolventka Mgr. Barbora Školová, Ph.D.

Setkala jsem se se špičkami výzkumu

„K myšlence pokračovat v postgraduálnímu studiu na Katedře anorganické a organické chemie mě přivedla moje diplomová práce, v níž jsem se zabývala nejen syntézou ceramidových analogů, ale také hodnocením jejich vlivu na kožní bariéru pomocí permeačních pokusů. Zalíbila se mi především rozmanitost možností výzkumu kožní bariéry: od chemické syntézy přes pokusy na biologickém materiálu až k využití biofyzikálního měření. Během studia (zahrnující půlroční stáž v Německu) jsem se naučila mnoho metod, některé z nich jsem také pomáhala na našem pracovišti zavést. Díky své školitelce (prof. Kateřina Vávrová) a finanční podpoře z několika zdrojů jsem se naučila prezentovat své výsledky na mnoha tuzemských i zahraničních konferencích. Poznala jsem tak nejen zajímavá místa, ale především jsem měla možnost setkat se se špičkami výzkumu kožní bariéry. Za svou práci jsem navíc získala několik ocenění, mohu tedy prohlásit, že mi doktorské studium přineslo mnoho cenných zkušeností a obohatilo nejen profesní život.“

PharmDr. Barbora Školová, Ph.D., držitelka ceny Josefa Hlávky

PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D.

Věda a výzkum vás musí především bavit!

„Po skončení magisterského studia farmacie jsem nastoupil do pracovní skupiny zabývající se kožní bariérou na Katedře organické a bioorganické chemie. Skutečnosti, že jsem další čtyři roky věnoval vědecké práci v rámci postgraduálního studia, rozhodně nelituji. Díky němu jsem měl možnost nahlédnout do „světa“ vědy, která mě lákala již na pregraduálním studiu. Věda a práce ve výzkumu jsou na druhou stranu relativně náročné. Musíte jim věnovat značné množství času, hodně úsilí a hlavně se nevzdávat při neúspěchu. Co je podle mě na práci ve výzkumu nejdůležitější? Fakt, že věda vás musí bavit! Není nad upřímnou radost z výsledků experimentu, které pak můžete publikovat v odborném časopise.

Kladně hodnotím zejména různorodost metod a vědeckých přístupů, které jsem si osvojil; od organické syntézy, přes biofyzikální hodnocení a analytické metody až po práci s biologickým materiálem. Doktorské studium mi poskytlo možnost prezentovat výsledky své práce na domácích i zahraničních konferencích a absolvovat odborné stáže v zahraničí. Nahlédnul jsem do oblasti financování vědy, podávání grantových projektů, podílel jsem se na výuce pregraduálních studentů i na organizaci různých akcí propagujících fakultu a vědu. I nadále se chci věnovat výzkumu, k čemuž je absolvování doktorského studia vhodným předpokladem. “

PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D., držitel ceny Josefa Hlávky

Absolventka doktorského studia Mgr. Zuzana Ptáčková, Ph.D.

Čeká vás dobrodružství a řada výzev

„Doktorské studium na Katedře farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty UK pro mě znamenalo velkou životní zkušenost a bylo mi přínosem v mnoha ohledech. Během studia jsem měla možnost věnovat se atraktivnímu a perspektivnímu tématu, jakým je studium distribuce léčiv (konkrétně antivirotik) mezi matkou a plodem v průběhu těhotenství. Postupně jsem se naučila systematické vědecké práci od fáze plánování experimentů až po jejich interpretaci a prezentaci na řadě konferencí a v renomovaných zahraničních odborných časopisech. Velmi si vážím možnosti učit se od expertů ve svých oborech zde i ve Velké Británii, kde jsem měla příležitost absolvovat studijní stáž. Sama jsem se přesvědčila, že doktorandi naší fakulty mohou být s úspěchem srovnáváni s kolegy z řad prestižních pracovišť v zahraničí. Byla to pro mě radost a zároveň dobrodružství podílet se na řešení daného tématu. Vedle vlastního odborného růstu pro mě doktorské studium také znamenalo proniknutí do zákulisí farmaceutické vědy (nejen) na naší fakultě a příležitost poznat řadu skvělých lidí a získat mezi nimi nové přátele.

Ráda bych všem uchazečům popřála šťastnou ruku při jejich volbě a především dostatek odhodlání a motivace k práci. Největší podíl na tom, jak bude vaše studium vypadat, čím vás obohatí a jak dokážete využít nabízené šance, budete mít právě vy.“

Mgr. Zuzana Ptáčková, Ph.D., laureátka Bolzanovy ceny

Mgr. Pavel Ondrejček, Ph.D.

Hodnotím velmi pozitivně a doporučuji

„Po dokončení pregraduálního studia jsem se stejně jako většina mých spolužáků rozhodoval, co dále. Nabídek bylo relativně dost, ať už se jednalo o práci v lékárně nebo jinde. Nakonec jsem se nechal mým školitelem přesvědčit k postgraduálnímu studiu na Katedře farmaceutické technologie. Začátky sice nebyly jednoduché, ale časem jsem na vlastní kůži poznal, že postgraduální studium otevírá studentům nové obzory a nové možnosti uplatnění. Postupně jsem se zapojil do výuky a hlavně katedrálního výzkumu. Naučil jsem se formou prezentací a posterů prezentovat výsledky své práce na tuzemských i zahraničních konferencích. Navštívil jsem nemálo firem a výrobních závodů zabývajících se vývojem a výrobou léčivých přípravků. Především jsem ale poznal spoustu nových kolegů, odborníků a skvělých lidí. Průběh mého studia tedy hodnotím velmi pozitivně a mohu ho směle doporučit všem případným zájemcům.“

Mgr. Pavel Ondrejček, Ph.D.

Absolventka doktorského studia Mgr. Daniela Číhalová, Ph.D.

Doktorský titul z Univerzity Karlovy otevírá dveře

„Doktorské studium na Farmaceutické fakultě UK jsem si vybrala nejen z důvodu, že jsem zde vystudovala magisterský studijní obor Farmacie, ale i proto, že co se týče vědy a výzkumu, je naše fakulta na vysoké úrovni a doktorský titul z Univerzity Karlovy otevírá dveře do světa vědy. Během svého studia jsem měla možnost zdokonalit své praktické zkušenosti s návrhem a prováděním experimentů, připravit grantovou žádost a následně se o financování vlastního výzkumu i starat. Byla jsem vedena k samostatnosti nejen ve vlastní experimentální práci, ale i ve vyhodnocování výsledků a psaní článků pro publikaci v mezinárodních časopisech s impakt-faktorem. Své výsledky jsem pak prezentovala formou posterů či přednášek na mnoha tuzemských i zahraničních konferencích. Během čtyřletého studia se mi naskytla příležitost vycestovat na šestiměsíční stáž do Holandska, kde jsem mohla své zkušenosti nadále rozvíjet a dozvědět se tak, jak vypadá doktorské studium v zahraničí, čímž jsem si výrazně rozšířila obzory a podobnou zkušenost doporučuji každému.

Svého rozhodnutí strávit na fakultě další čtyři roky (a pár měsíců) rozhodně nelituji. Prodloužila jsem si studentský život, nakoukla pod pokličku financování vědy a výzkumu na fakultě, univerzitě i v České republice a pro vlastní vědecký i osobní rozvoj jsem z doktorského studia vytěžila maximum. Proto určitě neváhejte, najděte si schopného školitele a dejte do toho vše, stojí to za to!“

PharmDr. Daniela Číhalová, Ph.D.

Michal Říha, Ph.D.

Obohatilo mě po stránce odborné, ale i osobní

„Doktorské studium v oboru Farmakologie a toxikologie pro mě bylo velikým přínosem a těm, kteří se chtějí maximálně odborně realizovat, jej mohu upřímně doporučit. Během čtyř let studia jsem se do hloubky zabýval chelátory kovů a kardiovaskulárním systémem. Podílel jsem se na řešení výzkumných projektů i výuce studentů, prezentoval jsem výsledky své práce v odborných časopisech a na konferencích. Poznal jsem vědeckou sféru a nové kolegy a navštívil zajímavá místa (mj. Řím, Avignon, Paříž). To vše mě obohatilo nejen po stránce odborné, ale i osobní. Navíc, a to bych rád zdůraznil, se mi otevřely široké možnosti uplatnění do budoucna, včetně akademické dráhy.“

PharmDr. Michal Říha, Ph.D., držitel ceny Josefa Hlávky

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS