Co říkají o doktorském studiu absolventi?

Doktorské studium Ph.D. na Farmaceutické fakultě UK
Absolventka Mgr. Barbora Školová, Ph.D.

Setkala jsem se se špičkami výzkumu

„K myšlence pokračovat v postgraduálnímu studiu na Katedře anorganické a organické chemie mě přivedla moje diplomová práce, v níž jsem se zabývala nejen syntézou ceramidových analogů, ale také hodnocením jejich vlivu na kožní bariéru pomocí permeačních pokusů. Zalíbila se mi především rozmanitost možností výzkumu kožní bariéry: od chemické syntézy přes pokusy na biologickém materiálu až k využití biofyzikálního měření. Během studia (zahrnující půlroční stáž v Německu) jsem se naučila mnoho metod, některé z nich jsem také pomáhala na našem pracovišti zavést. Díky své školitelce (prof. Kateřina Vávrová) a finanční podpoře z několika zdrojů jsem se naučila prezentovat své výsledky na mnoha tuzemských i zahraničních konferencích. Poznala jsem tak nejen zajímavá místa, ale především jsem měla možnost setkat se se špičkami výzkumu kožní bariéry. Za svou práci jsem navíc získala několik ocenění, mohu tedy prohlásit, že mi doktorské studium přineslo mnoho cenných zkušeností a obohatilo nejen profesní život.“

PharmDr. Barbora Školová, Ph.D., držitelka ceny Josefa Hlávky

PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D.

Věda a výzkum vás musí především bavit!

„Po skončení magisterského studia farmacie jsem nastoupil do pracovní skupiny zabývající se kožní bariérou na Katedře organické a bioorganické chemie. Skutečnosti, že jsem další čtyři roky věnoval vědecké práci v rámci postgraduálního studia, rozhodně nelituji. Díky němu jsem měl možnost nahlédnout do „světa“ vědy, která mě lákala již na pregraduálním studiu. Věda a práce ve výzkumu jsou na druhou stranu relativně náročné. Musíte jim věnovat značné množství času, hodně úsilí a hlavně se nevzdávat při neúspěchu. Co je podle mě na práci ve výzkumu nejdůležitější? Fakt, že věda vás musí bavit! Není nad upřímnou radost z výsledků experimentu, které pak můžete publikovat v odborném časopise.

Kladně hodnotím zejména různorodost metod a vědeckých přístupů, které jsem si osvojil; od organické syntézy, přes biofyzikální hodnocení a analytické metody až po práci s biologickým materiálem. Doktorské studium mi poskytlo možnost prezentovat výsledky své práce na domácích i zahraničních konferencích a absolvovat odborné stáže v zahraničí. Nahlédnul jsem do oblasti financování vědy, podávání grantových projektů, podílel jsem se na výuce pregraduálních studentů i na organizaci různých akcí propagujících fakultu a vědu. I nadále se chci věnovat výzkumu, k čemuž je absolvování doktorského studia vhodným předpokladem. “

PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D., držitel ceny Josefa Hlávky

Absolventka doktorského studia Mgr. Zuzana Ptáčková, Ph.D.

Čeká vás dobrodružství a řada výzev

„Doktorské studium na Katedře farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty UK pro mě znamenalo velkou životní zkušenost a bylo mi přínosem v mnoha ohledech. Během studia jsem měla možnost věnovat se atraktivnímu a perspektivnímu tématu, jakým je studium distribuce léčiv (konkrétně antivirotik) mezi matkou a plodem v průběhu těhotenství. Postupně jsem se naučila systematické vědecké práci od fáze plánování experimentů až po jejich interpretaci a prezentaci na řadě konferencí a v renomovaných zahraničních odborných časopisech. Velmi si vážím možnosti učit se od expertů ve svých oborech zde i ve Velké Británii, kde jsem měla příležitost absolvovat studijní stáž. Sama jsem se přesvědčila, že doktorandi naší fakulty mohou být s úspěchem srovnáváni s kolegy z řad prestižních pracovišť v zahraničí. Byla to pro mě radost a zároveň dobrodružství podílet se na řešení daného tématu. Vedle vlastního odborného růstu pro mě doktorské studium také znamenalo proniknutí do zákulisí farmaceutické vědy (nejen) na naší fakultě a příležitost poznat řadu skvělých lidí a získat mezi nimi nové přátele.

Ráda bych všem uchazečům popřála šťastnou ruku při jejich volbě a především dostatek odhodlání a motivace k práci. Největší podíl na tom, jak bude vaše studium vypadat, čím vás obohatí a jak dokážete využít nabízené šance, budete mít právě vy.“

Mgr. Zuzana Ptáčková, Ph.D., laureátka Bolzanovy ceny

Mgr. Pavel Ondrejček, Ph.D.

Hodnotím velmi pozitivně a doporučuji

„Po dokončení pregraduálního studia jsem se stejně jako většina mých spolužáků rozhodoval, co dále. Nabídek bylo relativně dost, ať už se jednalo o práci v lékárně nebo jinde. Nakonec jsem se nechal mým školitelem přesvědčit k postgraduálnímu studiu na Katedře farmaceutické technologie. Začátky sice nebyly jednoduché, ale časem jsem na vlastní kůži poznal, že postgraduální studium otevírá studentům nové obzory a nové možnosti uplatnění. Postupně jsem se zapojil do výuky a hlavně katedrálního výzkumu. Naučil jsem se formou prezentací a posterů prezentovat výsledky své práce na tuzemských i zahraničních konferencích. Navštívil jsem nemálo firem a výrobních závodů zabývajících se vývojem a výrobou léčivých přípravků. Především jsem ale poznal spoustu nových kolegů, odborníků a skvělých lidí. Průběh mého studia tedy hodnotím velmi pozitivně a mohu ho směle doporučit všem případným zájemcům.“

Mgr. Pavel Ondrejček, Ph.D.

Absolventka doktorského studia Mgr. Daniela Číhalová, Ph.D.

Doktorský titul z Univerzity Karlovy otevírá dveře

„Doktorské studium na Farmaceutické fakultě UK jsem si vybrala nejen z důvodu, že jsem zde vystudovala magisterský studijní obor Farmacie, ale i proto, že co se týče vědy a výzkumu, je naše fakulta na vysoké úrovni a doktorský titul z Univerzity Karlovy otevírá dveře do světa vědy. Během svého studia jsem měla možnost zdokonalit své praktické zkušenosti s návrhem a prováděním experimentů, připravit grantovou žádost a následně se o financování vlastního výzkumu i starat. Byla jsem vedena k samostatnosti nejen ve vlastní experimentální práci, ale i ve vyhodnocování výsledků a psaní článků pro publikaci v mezinárodních časopisech s impakt-faktorem. Své výsledky jsem pak prezentovala formou posterů či přednášek na mnoha tuzemských i zahraničních konferencích. Během čtyřletého studia se mi naskytla příležitost vycestovat na šestiměsíční stáž do Holandska, kde jsem mohla své zkušenosti nadále rozvíjet a dozvědět se tak, jak vypadá doktorské studium v zahraničí, čímž jsem si výrazně rozšířila obzory a podobnou zkušenost doporučuji každému.

Svého rozhodnutí strávit na fakultě další čtyři roky (a pár měsíců) rozhodně nelituji. Prodloužila jsem si studentský život, nakoukla pod pokličku financování vědy a výzkumu na fakultě, univerzitě i v České republice a pro vlastní vědecký i osobní rozvoj jsem z doktorského studia vytěžila maximum. Proto určitě neváhejte, najděte si schopného školitele a dejte do toho vše, stojí to za to!“

PharmDr. Daniela Číhalová, Ph.D.

Mgr. Michal Říha, Ph.D.

Obohatilo mě po stránce odborné, ale i osobní

„Doktorské studium v oboru Farmakologie a toxikologie pro mě bylo velikým přínosem a těm, kteří se chtějí maximálně odborně realizovat, jej mohu upřímně doporučit. Během čtyř let studia jsem se do hloubky zabýval chelátory kovů a kardiovaskulárním systémem. Podílel jsem se na řešení výzkumných projektů i výuce studentů, prezentoval jsem výsledky své práce v odborných časopisech a na konferencích. Poznal jsem vědeckou sféru a nové kolegy a navštívil zajímavá místa (mj. Řím, Avignon, Paříž). To vše mě obohatilo nejen po stránce odborné, ale i osobní. Navíc, a to bych rád zdůraznil, se mi otevřely široké možnosti uplatnění do budoucna, včetně akademické dráhy.“

Mgr. Michal Říha, Ph.D., držitel ceny Josefa Hlávky

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS