Hepatopatie, diagnostické markery a úpravy dávkování léčiv u různých typů a stupňů hepatopatií - ONLINE

KURZ č. 35 (4650135)

Termín: 26. 3. 2021, 10-16 hod
Místo konání: Online
Anotace: V rámci činnosti klinických farmaceutů patří úpravy dávkování léčiv u různých stupňů hepatálního selhávání a různých typů hepatopatií k častým klinickým intervencím. Tento kurz nejprve představí diagnostické algoritmy podstatné pro rozpoznání různých stupňů a typů hepatálního poškození, upozorní na nejčastější typy hepatopatií a základní specifika léčebných strategií. Dále se podrobněji zaměří na specifika polékové hepatotoxicity. Opomenuty nebudou předpokládané a známé změny farmakokinetiky, farmakodynamiky a změny terapeutické hodnoty léčiv u různých typů hepatopatií a léčiva, jejichž terapeutická hodnota je při hepatopatiích negativně ovlivněna. Probrány budou časté intervence klinických farmaceutů u nemocných s hepatálním postižením a poznatky týkající se interpretace laboratorních markerů a individualizace lékových schémat. Tyto poznatky budou v závěrečné části kurzu také interaktivně procvičeny v klinických kazuistikách.
Program:  
10.00 - 10.10 Úvod
doc. PharmDr. Fialová Daniela, Ph.D.
vedoucí Univerzitního centra klinické farmacie FaF UK
 
10.10 - 12.10 Představení nejčastějších typů hepatopatií
MUDr. Halima Gottfriedová, Ph.D.
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
 
12.10 - 12.30 Přestávka
 
12.30 - 13.30 Úpravy dávkování léčiv u pacientů s hepatopatiemi
PharmDr. Jana Ďuricová, Ph.D.
Oddělení klinické farmakologie, Ústav laboratorní diagnostiky, FN Ostrava
Ústav klinické farmakologie, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

 
13.30 - 14.00 Přestávka na oběd
 
14.00 - 16.00 Kazuistiky - interaktivní procvičení znalostí o hepatopatiích a hepatotoxicitě léčiv
Mgr. Drahomíra Stará
Oddělení klinické farmacie, Lékárna nemocnice Kolín
PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D.
Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Františku, Praha
 
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS