Specifika geriatrické farmakoterapie - možnosti individualizace lékových schémat ve stáří

KURZ č. 32 (4650132)

Termín: 19. 2. 2021, 10-16 hod
Místo konání: Online
Anotace: Odborný garant: Doc. PharmDr. Fialová Daniela, Ph.D.
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové a 1. LF UK a VFN Praha

Farmakoterapie ve stáří je v současné době vedena spíše „negeriatricky“, dle principů klasické interní medicíny. Jsou volena standardní léková schémata, která nerespektují geriatrická specifika léčby, což zapříčiňuje časté polékové komplikace u starších nemocných. Volba a dávkování léčiv ve stáří proto vyžadují přísnější individualizaci lékových režimů při znalosti a zohlednění geriatrických symptomů a syndromů, specifických geriatrických dávek a nevhodných lékových kombinací ve stáří. V tomto kurzu budou uceleně shrnuty základní principy racionální geriatrické farmakoterapie (ve specifických indikacích a pro vybrané lékové skupiny). Kurz dále upozorní na zvláštnosti polékových reakcí ve stáří, diagnostické testy zaměřující se na stanovení funkčního stavu seniorů, rozhodnutí o racionální volbě léčiv s ohledem na stupně stařecké křehkosti atd. Komplexní znalosti z racionání geriatrické farmakoterapie budou na konci kurzu procvičeny v interaktivních klinických kazuistikách.
Program:  
10.00 - 10.10 Úvod
 
10.10 - 12.10 Specifika geriatrické farmakoterapie a změna terapeutické hodnoty léčiv ve stáří ve vztahu k účinnosti a bezpečnosti u geriatrických nemocných
doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
UCKF a Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Geriatrická klinika 1.LF UK Praha
 
12.10 - 12.30 Přestávka na kávu
 
12.30 - 13.30 Geriatrický pacient a riziko hyponatrémií
PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.
Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Homolce, Praha
Předsedkyně Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP

 
13.30 - 14.00 Přestávka na oběd
 
14.00 - 16.00 Kazuistiky geriatrických nemocných – interaktivní diskuse a řešení klinických případů
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
III. Interní Gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové
Předsedkyně České geriatrické a gerontologické společnosti ČLS JEP

 
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS