Chronické renální selhání - lékové a nelékové příčiny, terapie metabolických a kardiovaskulárních komplikací

KURZ č. 29 (4650129)

Termín: 7. 12. 2018, 10-16 hod
Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
Anotace: Chronické renální selhání je velmi častou komorbiditou zejména u starších nemocných, kde dle současných evidencí až 50% pacientů ve věku 80 let a více trpí alespoň mírným renálním selháním. Častými příčinami chronického renálního selhání jsou i příčiny lékové. Kurz komplexně přiblíží problematiku chronického renálního selhávání, lékové a nelékové příčiny podílející se na jeho rozvoji a standardní terapeutické přístupy. Jelikož terapie chronického onemocnění ledvin (chronic kidney disease = CKD) spočívá jednak v léčbě základního vyvolávajícího onemocnění, jednak ve zpomalení progrese a v léčbě komplikací, bude na řešení komplikací CDK v přednáškovém kurzu kladen také důraz. Mezi nejčastější komplikace CKD patří minerálové dysbalance, kostní onemocnění, anémie, metabolická acidóza, hyperurikémie a hyperhomocysteinémie . V progresi ledvinných chorob hrají významnou roli i některá kardiovaskulární onemocnění, která se sama mohou podílet na vzniku a progresi CKD. Během semináře budou zmíněny základní patofyziologické procesy vedoucí ke vzniku CKD včetně lékových příčin, hlavní metabolické a kardiovaskulární komplikace onemocnění, základní laboratorní markery a základní farmakoterapeutické přístupy při řešení doprovodných komplikací. Přednášené poznatky budou na závěr procvičeny v interaktivní části.
Program:  
10.00 Úvod
10.00 - 11.45 Chronické renání selhávání - hlavní nelékové a lékové příčiny a metabolické komplikace (kostní onemocnění, hyperurikémie, elektrolytové dysbalance, hyperhomocysteinémie a další)
prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
 
11.45 - 12.00 Přestávka na kávu
12.00 - 13.45 Kardiovaskulární komplikace chronického renálního selhání (hypertenze, dyslipidémie, diabetes, včetně specifik terapie hypertenze a DM u pacientů s CKD) MUDr. Jan Vachek
 
13.45 - 14.15 Přestávka na oběd
14.15 - 15.15 Léčba anémie u pacienta s chronickým renálním selháním, specifika antikoagulační a antiagregační terapie
MUDr. Roman Šafránek, Ph.D.
 
15.15 - 16.00 Rizika farmakoterapie u pacientů s chronickým renálním selháním- interaktivní opakování znalostí
Mgr. Drahomíra Stará, Mgr. Eliška Dvořáčková
 
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS