Novinky v individualizované léčbě diabetes mellitus a tyreopatií

KURZ č. 27 (4650127)

Termín: 16. 11. 2018, 10-16 hod
Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
Anotace: Diabetes mellitus 2. typu jako endokrinologické onemocnění zasahující do řady orgánových funkcí a systémových procesů vyžaduje dostatečnou pozornost klinických pracovníků a kvalitní znalosti dostupných terapeutických postupů. Současně jsou mnohdy indikovány kombinované lékové režimy v přísně individualizované léčbě, šité na míru individuálním potřebám pacienta, ve snaze co nejlépe kompenzovat onemocnění, minimalizovat hypoglykemické příhody a další nežádoucí účinky, rizika cévních a dalších komplikací léčby. V terapeutických schématech se uplatňují různé režimy a kombinace antidiabetik, a to terapie metforminem, deriváty sulfonylurey, inhibitory dipeptidylpetidázy IV, receptorovými agonisty GLP-1, inzulinovými analogy, kombinace s inzulínem, glifloziny a nově i glitazary. Současně je často výskyt diabetu (DM) spojen s výskytem tyreopatií. Diabetes mellitus se vyskytuje u 10–20 % tyreopatií a základem léčby při souběhu obou onemocnění je úprava tyreoidální funkce, která může v časných fázích zabránit vzniku trvalého DM. Hypo a hypertyreóza zhoršují kompenzaci DM a zvyšují rizika dalších onemocnění. Z tohoto důvodu bude téma kurzu UCKF zaměřeno na obě nosologické jednotky a současné možnosti individualizované léčby těchto onemocnění. Budou probrány novinky týkající se vhodnosti a nevhodnosti volby konkrétních antidiabetik, principy individualizace kombinovaných lékových režimů a volby vhodných a rizikových dávkovacích schémat při léčbě těchto onemocnění.
Program:  
10.00 Úvod
10.00 - 11.45 Kombinované lékové režimy v léčbě diabetes mellitus II. typu, principy individualizace lékových schémat
MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D. 
11.45 - 12.00 Přestávka na kávu
12.00 - 13.45 Interaktivní řešení kazuistik
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. 
13.45 - 14.15 Přestávka na oběd
14.15 - 16.00 Tyreopatie, jejich vztah k DM I. a II. typu a dalším onemocněním a současné možnosti individualizované léčby tyreopatií
MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS