Neurologická onemocnění - přehled hlavních farmakoterapeutických strategií, principy individualizace lékových schémat

KURZ č. 22 (4650122)

Termín: 8. 12. 2017, 10-16 hod
Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
Anotace: Kurz přinese souhrn základních klinických poznatků týkajících se vybraných neurologických onemocnění. Cílem je seznámit posluchače se základy diferenciální diagnostiky hlavních neurologických onemocnění (minimum potřebné pro klinické farmaceuty/farmaceuty), s klinickou manifestací, prognózou a komplikacemi vybraných neurologických onemocnění. Mezi nosologickými jednotkami probíranými v tomto kurzu budou zařazeny: Parkinsonova choroba, Syndrom neklidných nohou, Roztroušená skleróza míšní a Epilepsie. V přednáškových sděleních bude kladen důraz především na hlavní farmakoterapeutické strategie, jejich účinnost a bezpečnost, klinické zkušenosti s podáváním různých farmak a na principy individualizace lékových schémat v různých klinických situacích.
Program:  
10.00 Úvod
10.00 - 11.45 Neurologická onemocnění - rozdělení, základy diferenciální diagnostiky pro klinické farmaceuty/farmaceuty, častost výskytu, úroveň péče v ČR, praktické informace pro nemocniční i ambulantní péči. Roztroušená skleróza míšní.
Prof. MUDr. Havrdová Eva, CSc.
RS centrum Neurologie, 1. LF UK a VFN Praha
11.45 - 12.00 Přestávka na kávu
12.00 - 13.45 Parkinsonova choroba. Syndrom neklidných nohou.
MUDr. Hana Brožová, Ph.D.
Neurologická klinika 1.LF a VFN Praha
13.45 - 14.15 Přestávka na oběd
14.15 - 16.00 Epilepsie - racionální indikace, účinnost a bezpečnost farmakoterapeutických postupů. Principy individuální volby lékových schémat, klinické zkušenosti s účinností a bezpečností různých antiepileptik.
MUDr. Listoňová Renata
Oblastní nemocnice Náchod
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné nejen pro kontinuální vzdělávání, ale umožňuje i zopakování a prohloubení poznatků z klinických stáží u posluchačů v předatestační přípravě dle vzdělávacího programu oboru Klinická farmacie.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS