Intepretace základních laboratorních a klinických markerů, uplatnění v řešení klinických kazuistik (kurz č. II)

KURZ č. 21 (4650121)

Termín: 3. 11. 2017, 10-16 hod
Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
Anotace: Kurz přináší hlavní poznatky z oblasti základních interpretací laboratorních a klinických markerů, podstatných při hodnocení klinického stavu pacienta, jeho prognózy a při zvažování vhodnosti/nevhodnosti farmakoterapie a individualizovaných přístupů v léčbě. Diskutovány budou interpretace základních laboratorních markerů u pacientů s poškozením renálních funkcí, hepatálních funkcí a se změnami hematologických testů. Poznatky budou v závěrečné části kurzu procvičeny interaktivní formou na vybraných klinických kazuistikách.
Program:  
10.00 Úvod
10.00 - 11.45 Intepretace základních laboratorních markerů při změnách renálních a hepatálních funkcí - principy individualizace lékových schémat
prim. MUDr. Tomáš Šálek, PhD.
Krajská nemocnice T. Baťi Zlín, Oddělení klinické biochemie
11.45 - 12.00 Přestávka na kávu
12.00 - 13.30 Intepretace základních hematologických vyšetření
Prof. MUDr. Jan Kvasnička, PhD.
1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, I. interní klinika- hematologie
13.30 - 14.00 Přestávka na oběd
14.00 - 16.00 Intepretace základních laboratorních markerů - procvičení poznatků na modelových klinických kazuistikách
MUDr. Karel Macek, CSc.
II. interní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné nejen pro kontinuální vzdělávání, ale i pro předatestační přípravu. Kurz v novém Vzdělávacím programu z roku 2015 koreluje s náplní kurzu „Základy biochemie pro klinického farmaceuta, farmakoterapie změn vnitřního prostředí“ (3 dny). Odborná náplň představuje 1 den z 3-denního vzdělávacího bloku. Postupnou účastí na celém bloku (3x 1 den) mohou posluchači absolvovat kompletní problematiku. Účast na kurzech 1-3 bude možná v libovolném pořadí.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS