Kardiovaskulární léčiva a individualizace lékových schémat (kurz I)

KURZ č. 19 (4650119)

Termín: 26. 5. 2017, 10-16 hod
Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Botanická zahrada, hlavní seminární místnost
Anotace: Kurz představí základní principy individualizace lékových režimů (volby, dávkování léčiv) v průřezu hlavních indikací kardiovaskulárních léčiv v dlouhodobé léčbě. Přednášky a interaktivní bloky se budou týkat nejen běžně předepisovaných, ale i inovativních léčiv. Kurz umožní v průřezových znalostech zopakovat podstatné klinické oblasti z racionální léčby KVS léčivy a demonstrovat na kazuistikách pacientů principy úprav lékových režimů- jak se zohledněním populačních evidencí, tak individuálních charakteristik nemocného. Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé.
Program:  
10.00 Úvod
10.00 - 11.45 Kardiovaskulární léčiva v terapii ischemické choroby srdeční a srdečního selhávání - individualizace lékových schémat
MUDr. Tomáš Parák, PhD.
děkan Farmaceutické fakulty VFU Brno
11.45 - 12.00 Přestávka na kávu
12.00 - 13.30 Farmakoterapie hypertenze - indikační schémata, kombinovaná léčba, účinnost, bezpečnost
Doc. MUDr. Robert Holaj, MBA, CSc.
III. Interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, 1.LF UK a VFN Praha
13.30 - 14.00 Přestávka
14.00 - 16.00 Klinické kazuistiky- interaktivní procvičení znalostí z oblasti kardiovaskulárních léčiv
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné nejen pro kontinuální vzdělávání, ale i pro předatestační přípravu. Kurz odpovídá podmínkám Vzdělávacího programu klinická farmacie z roku 2005. V novém Vzdělávacím programu z roku 2015 výhledově koreluje s náplní kurzu „Problematika kardiovaskulárních onemocnění“ (3 dny). Odborná náplň představuje 1 den z 4- denního vzdělávacího bloku. Postupnou účastí na celém bloku (4x 1 den) mohou posluchači absolvovat kompletní problematiku. Účast na kurzech 1-4 bude možná v libovolném pořadí.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS