Zvláštnosti farmakoterapie v dětském věku - specifika volby a dávkování léčiv v pediatrii

KURZ č. 18 (4650118)

Termín: 28. 4. 2017, 10-16 hod
Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Botanická zahrada, hlavní seminární místnost
  Kurz probíhá ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě
Anotace: Kurz představí základní algoritmy volby léků a lékových režimů u novorozenců, kojenců a v mladším a starším pediatrickém věku. Představí i nevhodné volby léčiv v pediatrii, základní odlišnosti klinických projevů a diagnostiky onemocnění a hlavní principy volby terapeutických schémat u pediatrických nemocných. Účastníkům poskytne průřezové znalosti v racionální farmakoterapii v pediatrii, potřebné pro záchyt pochybení v racionální léčbě. Probrána bude i problematika vhodných a nevhodných indikací léčiv v těhotenství a při kojení.
Program:  
10.00 Úvod
10.00 - 11.45 Farmakologické změny v dětském věku a respektování těchto změn při indikacích léků v pediatrii (přednáška a interaktivní opakování znalostí)
Prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovenská republika
11.45 - 12.00 Přestávka na kávu
12.00 - 14.00 Specifické přístupy v pediatrii při volbě léků, dávkovacích schémat a lékových kombinací
(přednáška a interaktivní opakování znalostí)
MUDr. Pavla Pokorná, PhD.
Klinika dětského a dorostového lékařství, Všeobecná fakultní nemocnice a 1.LF UK Praha
14.00 - 14.30 Přestávka
14.00 - 16.00 Spolupráce klinického farmaceuta v pediatrii
(interaktivní přednáška, příklady v klinických kazuistikách)
PharmDr. Petra Thomson
Oddělení klinické farmacie, Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice v Hradci Králové
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné nejen pro kontinuální vzdělávání, ale i pro předatestační přípravu. Kurz odpovídá podmínkám Vzdělávacího programu klinická farmacie z roku 2005. V novém Vzdělávacím programu z roku 2015 koreluje výhledově s náplní kurzu „Zvláštnosti farmakoterapie u vybraných populačních skupin“ (3 dny). Odborná náplň představuje 1 den z 3- denního vzdělávacího bloku. Postupnou účastí na celém bloku (3x 1 den) mohou posluchači absolvovat kompletní problematiku. Účast na kurzech 1-3 bude možná v libovolném pořadí.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS