Intepretace základních laboratorních výsledků ve vztahu k účinnosti a bezpečnosti běžně indikovaných léků (kurz I)

KURZ č. 16 (4650116)

Termín: 24. 2. 2017, 10-16 hod
Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Botanická zahrada, hlavní seminární místnost
Anotace: Kurz umožní posluchačům získat základní znalosti a zkušenosti v klinických interpretacích vybraných laboratorních výsledků. Intepretace laboratorních hodnot budou demonstrovány na klinických případech pacientů. Součástí kurzu bude hodnocení nežádoucích účinků léčiv v klinické praxi a vztah interpretace laboratorních výsledků k potvrzení či vyvrácení podezření na nežádoucí účinek léčby nebo klinicky významnou lékovou interakci. Probrány budou hlavní oblasti týkající se posouzení vybraných základních laboratorních parametrů (iontové prostředí, zánětlivé markery, proteinové a lipoproteinové frakce, buněčné elementy, atd.). Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé. Umožní shrnout poznatky od základních interpretací laboratorních výsledků po specifické situace v oblasti rizik farmakoterapie.
Program:  
10.00 Úvod
10.00 - 11.45 Interpretace základních laboratorních hodnot, renohepatální, hepatorenální a kardiorenální syndrom, souvztažnost a dynamika laboratorních změn
(přednáška a interaktivní část)
prim. MUDr. Tomáš Šálek, PhD.
11.45 - 12.00 Přestávka na kávu
12.00 - 13.30 Interpretace základních laboratorních markerů a jejich vztah k polékovým reakcím (přednáška)
Doc. PharmDr. Martin Beránek, PhD.
13.30 - 14.00 Přestávka na oběd
14.00 - 16.00 Interpretace laboratorních hodnot v klinických kazuistikách, procvičení na modelových příkladech (interaktivní část)
prim. MUDr. Karel Macek, CSc.
16.00 Závěr
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné nejen pro kontinuální vzdělávání, ale i pro předatestační přípravu. Kurz odpovídá podmínkám Vzdělávacího programu klinická farmacie z roku 2005. V novém Vzdělávacím programu z roku 2015 koreluje výhledově s náplní kurzu „Základy biochemie pro klinického farmaceuta, farmakoterapie změn vnitřního prostředí“ (3 dny). Odborná náplň představuje 1 den z 3- denního vzdělávacího bloku. Postupnou účastí na celém bloku (3x 1 den) mohou posluchači absolvovat kompletní problematiku. Účast na kurzech 1-3 bude možná v libovolném pořadí.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS