Kardiovaskulární polékové reakce - interpretace klinických a laboratorních změn v kazuistikách

KURZ č. 9 (465019)

Termín: 17. 4. 2015
Místo konání: Botanická zahrada- seminární místnost, FaF UK, Hradec Králové
10.00 - 11.30 Prim. MUDr. Karel Macek, CSc. „Kazuistiky, klinické interpretace symptomů a  laboratorních výsledků, hodnocení kardiovaskulárních nežádoucích účinků léčiv“
11.30 - 13.00 Doc. MUDr. Michal Vrablík, CSc. „Racionální přístupy v oblasti primární a sekundární prevence kardiovaskulárních onemocnění - význam stratifikace kardiovaskulárního rizika a komorbidit pacienta“
13.00 - 13.30 Přestávka
13.30 - 15.00 PharmDr. Dalibor Černý, PhD. „Klinická farmacie v kardiochirurgii- práce klinického farmaceuta, časté lékové problémy“
15.00 - 16.00 Interaktivní opakování znalostí (hlasovací zařízení)

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS