Aplikovaná farmakokinetika v práci klinického farmaceuta

KURZ č. 4 (465014)

Termín: 14. 11. 2014
Místo konání: Botanická zahrada- seminární místnost, FaF UK, Hradec Králové
9.00-10.30 PharmDr. Halačová Milada, PhD.- „Význam TDM pro klinickou praxi, základní úskalí v interpretacích výsledků, klinické příklady“
10.30-12.00 PharmDr. Janka Duričová, PhD. „Nejčastěji monitorovaná léčiva a lékové skupiny-  příklady individualizací dávkovacích schémat“
12.00-13.00 Přestávka na oběd
13.00-14.30

MUDr. Josef Šedivý, CSc. „Racionální úpravy dávkování protiinfekčních léčiv pomocí TDM- častá úskalí v klinických intepretacích“ 

14.30-16.00

Prof. PharmDr. Jiří Vlček, PhD. „Lékové problémy při užití protiinfekčních léčiv, vlastnosti a terapeutická hodnota vybraných skupin antibiotik“

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS