Farmakogenetické poznatky v klinické praxi. Interindividuální farmakokinetika a farmakodynamika.

KURZ č. 3 (465013)

Termín: 31. 10. 2014
Místo konání: Botanická zahrada- seminární místnost, FaF UK, Hradec Králové
9.00-10.30 Prof.Dr.h.c.RNDr.Jaroslav Květina, DrSc.- "Interindividuální variabilita ve farmakokinetice a farmakodynamice léčiv" (dokončení přednášky ze zahajovacího kurzu UCKF dne 25.9.2014"
10.30-12.00 Doc. PharmDr. Petr Pávek, PhD.- „Základy farmakogenetiky v práci klinického farmaceuta"
12.00-13.00 Přestávka na oběd
13.00-14.30

PharmDr. Kristina Pechandová, PhD. „Farmakogenetika v práci klinického farmaceuta, klinické příklady"

14.30-16.00

MUDr. Bartošová Olga, PhD. „Individualizace dávkovacích schémat s ohledem na výsledky farmakogenetických testů, praktické kazuistiky"

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS