Významná ocenění a úspěchy - rok 2020

Prof. Jaroslav Květina obdržel za celoživotní vědeckou a pedagogickou činnost Medaili Josefa Hlávky

Vydáno: 30.12.2020

Prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., Dr.h.c. je zakladatelem československé školy srovnávací farmakokinetiky. Dalším Květinovým významným počinem bylo vytvoření nové vědní, didaktické a zdravotnické disciplíny - klinické farmacie.

Úspěchy na 24. kongresu o ateroskleróze

Vydáno: 09.12.2020

3. – 5. 12. 2020 se konal 24. kongres o ateroskleróze pořádaný Českou společností pro aterosklerózu. V rámci kongresu proběhla virtuální komentovaná posterová sekce, kde získala první cenu Mgr. Ivone Cristina Igreja Sa.

Skupina Patologie a farmakologie kardiovaskulárního systému bilancuje 10 let výzkumu v Cellular and Molecular Life Sciences

Vydáno: 19.11.2020

Absolvent doktorského studia Mgr. Matěj Vicen, Ph.D. publikoval přehledový článek „Membrane and soluble endoglin role in cardiovascular and metabolic disorders related to metabolic syndrome“ v časopise Cellular and Molecular Life Sciences s impact factorem 6.496 a Article Influence Score 1.978.

Úspěšný pobyt profesorky Zuzany Zajíčkové na naší fakultě

Vydáno: 09.10.2020

Inovativní práce profesorky Zajíčkové ve spolupráci se dvěma odborníky projektu STARSS z Farmaceutické fakulty  Univerzity Karlovy přispěla k rozšíření využití monolitických kolon v superkritické fluidní chromatografii.

Pamětní medaili Farmaceutické fakulty UK získala studentka Eliška Voříšková

Vydáno: 24.09.2020

23. 9. 2020 předal děkan fakulty prof. Tomáš Šimůnek Pamětní medaili Farmaceutické fakulty UK Elišce Voříškové. Eliška, nyní studentka pátého ročníku programu Farmacie, získala tuto cenu za mimořádnou iniciativu a pomoc při zvládnutí náročné situace během nouzového stavu na jaře 2020.

Výzkumný tým Placenta ve zdraví a nemoci zvítězil v soutěži Angelini University Award 2020

Vydáno: 16.09.2020

Tým složený ze tří doktorandů (R. Karahoda, H. Horáčková a V. Váchalová) a jejich školitele (prof. F. Štaud) se do soutěže přihlásil s projektem „Význam placenty pro programování plodu“. O kvalitě výzkumu svědčí i fakt, že  části tohoto projektu byly nedávno publikovány v mezinárodních časopisech.

Výsledky Výzkumné skupiny pro studium rezistence a interakcí léčiv publikovány v prestižním žurnálu Veterinary Research

Vydáno: 11.08.2020

Výsledky experimentální práce Výzkumné skupiny pro studium rezistence a interakcí léčiv byly opublikovány v časopise Veterinary Research, který je v hodnocení na WoS dle ukazatele Article Influence Score na čtvrtém místě v oboru veterinární vědy.

Cena Contipro pro studenta Farmaceutické fakulty UK Jiřího Doubka

Vydáno: 04.08.2020

Finálové kolo Ceny Contipro proběhlo 23. 7. 2020 za účasti osmi nejlepších diplomantů, kteří představili svoje práce. Student Farmaceutické fakulty UK Jiří Doubek svůj výzkum zaměřil na kostní cementy na bázi fosforečnanu vápenatého.

Projekt EFSA-CDN přispěl k mezinárodní spolupráci a získání grantu EIT Health InnoStars RIS 2020 Innovation Call

Vydáno: 07.07.2020

Nedávná stáž PharmDr. Tomáše Smutného, Ph.D. na Karolinska Institutet ve Stockholmu umožnila podat přihlášku do evropské výzvy EIT Health InnoStars RIS 2020 Innovation Call. Projekt se zabývá vývojem 3D modelu hepatocytů pro preklinický výzkum léčiv.

Vědecká rada UK ocenila profesora Petra Solicha

Vydáno: 29.06.2020

Na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy dne 25. 6. 2020 bylo uděleno ocenění dvanácti osobnostem UK. Stříbrnou medaili převzal prof. RNDr. Petr Solich, CSc. za významné celoživotní dílo v oboru analytické chemie, dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.

Zobrazeny výsledky 1-10 (z 17)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
Aktuálně z Farmaceutické fakulty UK

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS