Výzkumný tým Placenta ve zdraví a nemoci zvítězil v soutěži Angelini University Award 2020

16.09.2020

Členové výzkumného týmu Placenta ve zdraví a nemoci z Katedry farmakologie a toxikologie dosáhli významného úspěchu vítězstvím v celonárodním kole soutěže Angelini University Award 2020! Tématem letošního roku bylo duševní zdraví.

Angelini University Award je iniciativa Angelini Pharma pro studenty vysokých škol. Cílem soutěže je podpora multidisciplinárních projektů s praktickou využitelností, prostřednictvím podpory inovací a podnikání mladých lidí.

Členové výzkumného týmu Placenta ve zdraví a nemoci

Tým složený ze tří doktorandů (Rona Karahoda, Hana Horáčková a Veronika Váchalová) a jejich školitele (prof. František Štaud) se do soutěže přihlásil v lednu 2020 s projektem „Význam placenty pro programování plodu“. K účasti v semifinále a finále, které se konalo 10. září ve VIDA! Science Center v Brně, byl vybrán z více než dvaceti soutěžních týmů.

Soutěž Angelini University Award je atraktivní nejenom finanční cenou pro vítěze (100 tis. Kč pro studenty a 20 tis. Kč pro školitele), ale i samotným formátem a organizací. Vybraní semifinalisté musí o kvalitě svých projektů ve dvou krátkých prezentacích přesvědčit nejen odbornou porotu, ale i laickou veřejnost v sále. Jsme pyšní, že letos se to ve vysoké konkurenci soutěžících z celé ČR nejlépe povedlo právě týmu z Farmaceutické fakulty UK!

Ve svém projektu placentární tým představil význam prenatální homeostázy serotoninu během těhotenství a vliv antidepresiv na fetální programování duševních chorob. O kvalitě výzkumu svědčí i fakt, že některé části tohoto projektu byly nedávno publikovány v mezinárodních časopisech, např. Acta Physiologica (IF = 5,868) a Frontiers in Cell and Developmental Biology (IF = 5,201).

Více informací:

 

Text: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost, doktorské studium a transfer technologií
Fotografie: Archiv výzkumného týmu Placenta ve zdraví a nemoci

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS