Úspěchy na 24. kongresu o ateroskleróze

09.12.2020

Ve dnech 3. – 5. prosince 2020 se konal již tradiční, nicméně letos virtuální, 24. kongres o ateroskleróze pořádaný Českou společností pro aterosklerózu.

V rámci kongresu proběhla virtuální komentovaná posterová sekce, kde získala první cenu Mgr. Ivone Cristina Igreja Sa, s posterem nazvaným Soluble endoglin aggravates NASH progression in mouse liver. Dále v rámci této posterové soutěže získala třetí cenu Mgr. Katarína Tripská za poster s názvem Carotuximab affects 7-ketocholesterol induced endothelial dysfunction in HAEC via endoglin? – a pilot study.

Obě jsou postgraduální studentky ze skupiny Patologie a farmakologie kardiovaskulárního systému na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy, kde pracují pod vedením prof. PharmDr. Petra Nachtigala, Ph.D. Tato skupina se intenzivně věnuje problematice významu tkáňového a solubilního endoglinu v patologii a farmakologii kardiovaskulárních a metabolických nemocí.

Ivone-Satripska

Oběma studentkách velmi blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů do budoucna.

 

Text: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost, doktorské studium a transfer technologií

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS