Vědecká rada UK ocenila profesora Petra Solicha

29.06.2020

Na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy dne 25. 6. 2020 bylo uděleno ocenění dvanácti osobnostem UK.

„Jsem moc rád, že jsme se tu dnes setkali u příležitosti ocenění dvanácti významných osobností UK, jejichž profesní život je úzce spojen s UK,“ řekl na úvod rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, který medaile a pamětní listy předával.

AKTUALITY-10371-version1-vs1_4540AKTUALITY-10371-version1-vs1_4602

Stříbrnou medaili převzal prof. RNDr. Petr Solich, CSc. z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové za významné celoživotní dílo v oboru analytické chemie, dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.

Profesor Solich je světově uznávaným odborníkem v oblasti analytické chemie. Sám ke své nominaci dodává: „Když jsem dostal e-mail, že budu oceněn, byl jsem překvapen, protože jen dělám práci, která mě baví. Za profesně důležitý považuji například i svůj pobyt ve Velké Británii v roce 1991, kde vidím krásnou paralelu zkratky UK – United Kingdoom a Univerzita Karlova. Děkuji.“

Pana profesora na univerzitní dráhu přivedl jeho otec, který se v roce 1969 významně podílel na založení Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.

Srdečně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v další vědecké práci.

 

Text: Pavla Hubálková, UK
Foto: Vladimír Šigut, UK

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS